Ellingsen: - Nordområdepolitikken må bygges nedenfra

Grete Ellingsen, her under Kirkeneskonferansen 2016, innrømmer at det er litt trist å slutte som statssekretær. - Men jeg vil være nærmere barna under det som er igjen av oppveksttiden deres, og har møtte stor forståelse for det. (Foto: Arne O. Holm).
Statssekretærene Tore Hattrem (H) og Grete Ellingsen (H) besøker i dag og i morgen Tromsø og Bodø. Formålet? Å utforske hvordan man kan utvikle et tettere samarbeid mellom regionalt og nasjonalt nivå i utformingen av nordområdepolitikken.


Statssekretærene Tore Hattrem (H) og Grete Ellingsen (H) besøker i dag og i morgen Tromsø og Bodø. Formålet? Å utforske hvordan man kan utvikle et tettere samarbeid mellom regionalt og nasjonalt nivå i utformingen av nordområdepolitikken.

Med på turen er også Hans Christian Kaurin Hansson, som er politisk rådgiver ved Statsministerens kontor.

 - De regionale aktørene vet bedre hvor skoen trykker. Ikke bare ønsker vi å få en felles forståelse av hvilke utfordringer vi står ovenfor, men også hvordan de ulike regionale aktørene har til hensikt å bidra til å at vi lykkes med utviklingen i Nordområdene. Nordområdepolitikken må bygges nedenfra. Den må være basert på landsdelens kunnskap, entusiasme og initiativ. Innbyggerne, næringslivet og offentlige aktører i nord må sammen peke ut retningen, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Grete Ellingsen.

Statssekretærene skal ha møter blant annet med fylkesrådene i Troms og Nordland, samt med nøkkelaktører i det regionale partnerskapet i de to fylkene. I dag besøker de Framsenteret i Tromsø, og i morgen er det Hovedredningssentralen i Bodø og Nordområdesenteret, Nord universitet, som står på programmet.

Et tilsvarende besøk til Finnmark planlegges i løpet av april.

- Regjeringen har som ambisjon å utvikle Nord-Norge til å bli en av de mest skapende og bærekraftige regionene i landet. Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. I nordområdene møtes utenriks- og innenrikspolitikken, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Tore Hattrem.

Tags