Eldar Sætre ny statoilsjef

Konstituert konsernsjef Eldar Sætre har fått jobben.

Konstituert konsernsjef Eldar Sætre har fått jobben. 

Sætre har vært konstituert siden oktober, og tiltrer umiddelbart heter det i en pressemelding. 
Nyesjefen har 35 års erfaring fra Statoil og olje- og gassindustrien. 

 - Eldar Sætre var styrets førstevalg. Industri og selskap er inne i en periode med krevende utfordringer. Eldar utmerker seg med lang erfaring og den evnen til å skape endring som er nødvendig i en slik tid. At den beste kandidaten kom fra egne rekker er ekstra gledelig, sier Statoils styreleder, Svein Rennemo.

Sætre har omfattende operasjonell og finansiell erfaring fra Statoil. Han har vært medlem av selskapets konsernledelse siden 2003, først som økonomi- og finansdirektør (CFO), dernest som leder for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi (MPR).

- Statoil har et sterkt utgangspunkt. Vi har en solid finansiell plattform og en svært kompetent organisasjon. Hele vår industri opplever nå stor usikkerhet. Statoil var tidlig ute med arbeidet for å forbedre vår konkurransekraft. Vi har mye arbeid foran oss, men står godt rustet til å møte en krevende tid, sier Eldar Sætre, ny konsernsjef i Statoil.

- Vi er en organisasjon i endring, men én ting ligger fast: Det første og største ansvaret jeg har er for sikker drift og at det er trygt å gå på jobb, sier Sætre.

Han sier at selskapets strategiske retning er framstidsrettet og godt forankret, peker ut tre områder som er særlig viktige.
På norsk sokkel skal Statoil forsterke og forlenge vår posisjon. Internasjonalt skal de satse i områder der vi kan bygge materielle og lønnsomme posisjoner.
- I tillegg vil vi styrke vår innsats i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Konkurransekraft og bærekraft vil stå sentralt, enten det gjelder olje- og gassproduksjon eller fremtidige prosjekter innen fornybar, sier Sætre.

 

Sætre får en fastlønn på 7,7 millioner kroner, hvorav 5,7 millioner er pensjonsgivende inntekt. Han vil delta i Statoils programmer for bonus og langtidsintensiver, slik disse tidligere er fastsatt for konsernsjefstillingen, og beskrevet i styrets erklæring om lederlønn.

Sætre beholder sin eksisterende pensjonsavtale, som gir en rett til å fratre ved fylte 62 år.

 

Tags