Eirik J. Kristoffersen blir ny sjef for Forsvaret

Eirik Johan Kristoffersen og Frank Bakke-Jensen under presentasjonen av ny forsvarssjef
Presenterte den nye forsvarssjefen: Eirik Johan Kristoffersen og Frank Bakke-Jensen under presentasjonen av Kristoffersen som ny forsvarssjef.

Nåværende hærsjef, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen (50) ble utnevnt til general og ny forsvarssjef i Statsråd tirsdag.

Eirik Johan Kristoffersen har vært sjef for Heimevernet, sjef for Forsvarets Spesialkommando og sjef for Fjernoppklaringseskadronen. Han er i dag sjef for Hæren. Den nye forsvarssjefen er fra Bjerkvik i Nordland og tiltrer i august.

Under forsvarsminister Frank Bakke-Jensens presentasjon, sa Kristoffersen at han gleder seg til oppgaven.

– Det er en spesiell tid å overta som sjef for Forsvaret. 13. mai 1940 ble mitt hjemsted Bjerkvik, bombet under andre verdenskrig. Og fredag feiret vi frigjøringsdagen. Vi må se oss tilbake, men også framover mot den usikre framtiden vi går i møte, sier Kristoffersen.

Bred erfaring

Eirik Kristoffersen er en høyt dekorert soldat og Bakke-Jensen sier seg svært fornøyd med avgjørelsen:

Eirik Johan Kristoffersen
Eirik Kristoffersen er ny forsvarssjef. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret.
Eirik Kristoffersen er ny forsvarssjef. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret.

– Eirik Johan Kristoffersen har de rette egenskapene for å lede Forsvaret framover. Han har erfaring fra internasjonale operasjoner, han viser til solide resultater som leder og han er framtidsrettet og endringsorientert.

Eirik Kristoffersen er i dag sjef for Hæren. Han har erfaring fra Hæren, spesialstyrkene, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Heimevernet og tung erfaring fra internasjonale operasjoner. Han er høyt dekorert for sin innsats i Afghanistan.

– Det er en spesiell tid å overta som forsvarssjef.
Eirik Johan Kristoffersen

– Han har satt tydelige spor etter seg, sier forsvarsministeren.

Høyt dekorert

Den nye forsvarsjefen tok også initiativ til å opprette jentetroppen og dermed kvinners deltagelse i spesialstyrkene.

– Som hærsjef har Kristoffersen blant annet sørget for at oppbyggingen av Finnmarks landforsvar går raskere enn planlagt, sier Bakke-Jensen.

Kristoffersen sier han vil fortsette å videreutvikle Forsvaret i samme spor som nåværende forsvarssjef, Håkon Bruun-Hansen, og takker for innsatsen.

– Vi ser en mer usikker verden og Forsvaret må omstille seg kontinuerlig for å møte nye sikkerhetspolitiske utfordringer, sier Kristoffersen.

Fakta om Eirik Kristoffersen

Født 3. april 1969. Vokst opp i Bjerkvik.

Utdanning:

  • Befalsskolen for Ingeniørvåpenet
  • Krigsskolen Linderud
  • US Marines Corps Command and Staff College, Quantico, Virgina USA
  • US Army War College, Carlisle, Pennsylvania, USA

Tjenesteerfaring:

  • Sjef Hæren
  • Sjef Heimevernet
  • Sjef Plan og øving, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
  • Nestkommanderende/Stabssjef Forsvarets Spesialstyrker
  • Sjef Forsvarets Spesialkommando
  • Flere utenlandsoperasjoner fra Libanon 1991-1992 og Afghanistan fra 2002 og fremover. Totalt fem deployeringer til Afghanistan (2002, 2003, 2005, 2007 og 2008) samt flere kortere turer til Afghanistan frem til 2014.

Nøkkelord