Eierne kastet styret i Mo industripark

Mo industripark

Mo Industripark er et industrielt tyngdepunkt i nord, og en av Norges største industriparker. Industriparken rommer over 100 bedrifter, 2400 ansatte og står for 20 prosent av eksportinntektene i Nordland. (Foto: MIP Info)

På fredagens ekstraordinære generalforsamling i Mo industripark ble Helgeland industriutvikling på dramatisk vis fjernet fra styret av de øvrige eierne Celsa armeringsstål AS og Øijord & Aanes AS.

De to majoritetseierne Celsa armeringsstål AS og Øijord & Aanes AS, sparket styret etter stridigheter som har pågått siden 2022, på en ekstraordinær generalforsamling fredag.

Styret har ment at de to selskapene ikke har gjort nok for å styrke kapitalen i industriparken.

Mo industripark hadde tidligere tatt de to selskapene til retten for å kreve at deres stemmerett ble suspendert før fredagens møte.

Ikke tatt til følge

Celsa armeringsstål og Øijord & Aanes hadde på forhånd varslet at de ville velge nytt styre under den ekstraordinære generalforsamlingen

Dagen før generalforsamlingen kom imidlertid Helgeland tingrett fram til at begjæringen ikke tas til følge.

Det er sjokkerende rett og slett

Gunnar Moe, administrerende direktør i Rana Gruber

De to selskapene Celsa armeringsstål AS og Øijord & Aanes AS eier 50, 8 prosent av aksjene i Mo industripark.

Dermed er Helgeland industriutvikling, som eier 49,2 prosent av MIP, fjernet fra styret.

Feilsendt oppsigelse

Like etter generalforsamlingen sendte nyvalgt styreleder Ståle Bjørnstad ved feil en epost til alle ansatte i MIP om at administrerende direktør Arve Ulriksen får sparken, og erstattes av tidligere konsernsjef i Norske skog, Sven Ombudstvedt.

Ulriksen var ikke kjent med oppsigelsen. Bjørnstad beklaget i etterkant at denne informasjonen kom ut, i et intervju med Rana blad.

Gunnar Moe, administrerende direktør i Rana gruber, reagerer sterkt på at Celsa og Øijord & Aanes nå avsetter styret og kaster ut Helgeland industriutvikling. Og ikke minst måten dette ble gjort på.

Arve Ulriksen

- Denne arenaen gir oss tilgang til spisskompetanse, og forskningsmiljøene mulighet til å jobbe i og med industrien i utviklingen av teknologi og bærekraftige løsninger innenfor energieffektivitet, sier administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen. (Foto: Mo Industripark)

Forhenværende administrerende direktør i Mo industripark, Arve Ulriksen. (Foto: Mo Industripark)

– Det er sjokkerende rett og slett. Dette er ekstremt trist og dårlig nytt for industrien i Rana og Rana-samfunnet, sier Moe til Rana blad.

Sterkt kritikkverdig

Også William W. Wittusen, styreleder i Helgeland industriutvikling, reagerer.

– Oppsigelsen og fremgangsmåten er sterkt kritikkverdig og risikerer å kaste MIP ut i et kaos, sier Wittusen til Rana Blad.

Etter fredagens ekstraordinære generalforsamling, konstaterer Wittusen at konflikten mellom de tre eierne av MIP nå har toppet seg.

– Det har den gjort ved at Celsa og Øijord & Aanes har brukt sitt stemmeflertall og kastet våre styremedlemmer ut av styret, selv om en voldgiftsrett skal ta endelig stilling til stridsspørsmålene allerede i april 2024, sier han til avisa.

Wittusen kaller framgangsmåten et klart og forsettlig brudd på aksjeeieravtalen og et ulovlig kupp siden Helgeland industriutvikling per i dag er aksjeeier, har aksjeeierrettigheter og er part i aksjeeieravtalen, inkludert retten til å utpeke styremedlemmer i MIP.

Helgeland Industriutvikling har kom inn på eiersiden av MIP i 2021.

Les også:

Nøkkelord