Eiendomsskatt for retten i juni

Rana Gruber mener eiendommene er feiltaksert og går rettens vei mot Rana kommune for å få eiendommen taksert som det den er, ikke naturgrus. Her fra Kvannevannsgruva. (Foto: Rana Gruber)
I juni møtes Rana Gruber og Rana kommune i retten igjen.
I juni møtes Rana Gruber og Rana kommune i retten igjen. 

Det er satt av fire dager til saken, som skal gå for Hålogaland Lagmannsrett med start 22. juni.

Rana Gruber anket avgjørelsen som kom i tingretten i november, da selskapet tapte saken da anla mot Rana kommune om takseringen som lå til grunn for utskrevet eiendomsskatt.

Etter at kommunen retakserte eiendommene spratt Rana Grubers verditakst opp fra 50 til 250 millioner kroner. Da selskapet anket takseringen spratt den opp ytterligere en halv milliard kroner.

Selskapet gikk til retten fordi de reagerer på den store forskjellen i takstene, og at jernmalmforekomsten de produserer på er taksert som naturgrus. Attpåtil av god kvalitet.

Men tingretten fant ikke at selskapet var feilbehandlet, og nå skal partene møtes igjen i retten.

Tags