- Ei dør på gløtt er bedre enn ei dør som er stengt

Annbjørg Skjerve er tilbake i sjefstolen hos Aker Solutions i Sandnessjøen. - Og jeg har ikke tenkt å dra herfra etter to år denne gangen, sier hun. (Foto: Aker Solutions).
- Nå har vi arbeid i drøye to år fremover, men horisonten for Aker i Sandnessjøen er mye lengre, sier direktør Annbjørg Skjerve i Aker Solutions Sandnessjøen.


- Nå har vi arbeid i drøye to år fremover, men horisonten for Aker i Sandnessjøen er mye lengre.

Det sier direktør Annbjørg Skjerve i Aker Solutions Sandnessjøen til High North News.

For kort tid siden fikk Aker Solutions på Helgeland kontrakten på 10 bunnrammer til Johan Castbergutbyggingen. Oppdragsgiver er Statoil. Gleden var selvsagt stor både i bedriften og i Sandnessjøen. 


60 ansatte i to år fremover

Ifølge direktør Skjerve har de nå jobb i litt over to år fremover, for rundt 60 arbeidstakere.

- Vi vil forsøke å ha så jevn bemanning som mulig, men vi er ikke helt ferdig med den gjennomgangen ennå. Men det blir omkring den størrelsesorden ja.

Men, sier Skjerve, - slik jeg tenker nå så skal vi ha en lang horisont når vi snakker om Aker Solutions’ fremtid i Sandnessjøen. Vi har allerede begynt å se på hva vi skal gjøre etter at vi er ferdig med Johan Castberg.


Pessimismen spredte seg

Vi må unngå å komme i samme situasjon som i 2016. Det er nå, når vi har sikret aktiviteten i to år, at vi må legge grunnlaget for hva vi skal gjøre etterpå.

Det er grunn til å dvele litt ved årstallet 2016. Investeringene i det norske olje- og gassmarkedet stupte fra 2014 og utover, pessimismen grep om seg og i januar 2016 ble det besluttet innføring av sparebluss i Aker Solutions – også i Sandnessjøen

Så hva har Aker Solutions i Sandnessjøen drevet med siden den gang?

Seks mann har holdt Aker Solutions i Sandnessjøen
Seks mann har holdt Aker Solutions i Sandnessjøen "lunkent" i årene fra 2016. - Det er bedre med ei dør på gløtt enn ei stengt dør, sier direktør Annbjørg Skjerve. (Foto: Aker Solutions).

- Fra sommeren 2016 har det vært seks ansatte i anlegget her. De har drevet med vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid for Skarv, for Norne og for Åsgard. I tillegg har det vært noen småoppdrag som har "rekt forbi" i ny og ne.

Og fra mai samme år, i 2016, dro også Annbjørg Skjerve fra Sandnessjøen til Aker Solutions på Ågotnes – etter å ha vært i Sandenssjøen en treårs periode.


6 håndplukkede menn

- Men jeg var med på å legge strategien for å holde anlegget her i gang. Det var snakk om å håndplukke seks spesialister som kunne dekke eller utføre alle de typer arbeid vi anså som nødvendig her.

Det var et absolutt minimum av hva vi måtte ha for å kunne dekke opp vedlikeholds- og modifikasjonsarbeidet på de nevnte feltene.

Det handlet jo om å ivareta en viss kompetansestamme også – som gjorde det lettere å ta opp aktiviteten igjen. Filosofien her var at ei dør på gløtt er bedre enn ei stengt dør.

Annbjørg Skjerve hevder at hovedfokuset i de to-tre årene som har gått siden krisen slo inn for alvor har vært troen på at markedet ville snu, troen på at kompetansen og arbeidsmiljøet er såpass bra at det er konkurransedyktig igjen, når markedet igjen tar seg opp.


Mange som heier på Sandnessjøen

- Det er ikke til å stikke under stol heller, at det var gjort svære investeringer her fra Akers Solutions side, så det er klart det var interesse for å hente inn noen av disse igjen.

Hun mener også at bedriften har forpliktelser overfor lokalsamfunnet og overfor dem som har jobben sin i bedriften.

Det Skjerve er klar på er imidlertid at bedriften i Sandnessjøen har hatt sine solide våpendragere og forkjempere gjennom hele den vanskelige perioden.

- Det er mange som heier på Sandnessjøen i Aker Solutions, både i Oslo, Egersund, Trondheim, Stavanger og Bergen, sier Annbjørg Skjerve, som selv har lang fartstid i Aker Solutions.


Mange nok hadde tro på oss

Hun startet på Aker Verdal i 1982, og ble der i åtte år. Så bar det til Aker/Kværner på Stord, der hun ble i 24 år, før ferden gikk til Sandnessjøen i 2013. Krisen i 2016 sendte henne til Aker Solutions avdeling på Ågotnes på Sotra utenfor Bergen, men i februar i år var hun tilbake på Helgeland.

- Prosessen i forhold til hva som skulle skje her i 2016 var svært krevende på mange måter. Hvordan ser fremtiden ut, hvor lagt frem er det muligens lysning i tunnelen?

Heldigvis hadde tilstrekkelig mange tro på at det skulle gå, derfor ble ikke døra stengt helt, forteller Skjerve.

10 bunnrammer til Statoils Johan Castberg-prosjekt  holder hjulene i gang hos Aker Solutions i Sandnessjøen i drøye to år fremover.  (Illustrasjon: Statoil).
10 bunnrammer til Statoils Johan Castberg-prosjekt holder hjulene i gang hos Aker Solutions i Sandnessjøen i drøye to år fremover. (Illustrasjon: Statoil).

Så seks mann har holdt fortet i Sandnessjøen – og den store belønningen har kommet i form av kontrakten med Statoil for Johan Castberg.

Og Annbjørg Skjerve har ikke kommet tilbake til Sandnessjøen for å dra igjen etter to år. Det er helt sikkert.


Vi skal planlegge for fremtiden

- Det var som sagt en veldig krevende prosess i 2016 – også for meg, og jeg kan love at jeg definitivt ikke har tenkt å gå gjennom noe slikt en gang til. Vi skal planlegge for fremtiden nå – i olje og gass og eller andre næringer.

- Hvilke andre næringer tenker du da på?

- Vi har en del ting oppe på strategibordet, men jeg kan ikke si noe om det nå, det er for tidlig – det er under vurdering og ingen beslutninger er tatt. Spørsmålet kommer rett og slett for tidlig, men jeg kan garantere at vi har et strategisk fokus fremover, understreker Skjerve.


En kraftig industrimuskel i Norge

Aker Solutionsjefen i Sandnessjøen beskriver hele Helgeland som et dynamisk industrimiljø med høy kompetanse. Det gjelder Nesna, Mosjøen, alle aktiviteten i Mo i Rana, Sandnessjøen.

- Vi drar med oss hverandre som leverandører av varer og tjenester. Summen av alt dette på Helgeland utgjør jo en svært kraftig industrimuskel, den kraftigste i Nord-Norge så vidt jeg skjønner.

Det ligger et potensial her til å gjøre veldig mye sammen, slik vi f.eks. gjør gjennom Olje- og gassklynge Helgeland – en felles arena der det arbeides med ulike prosjekter, kompetansehevende tiltak og samarbeidstiltak. Det er veldig spennende.

Og det er et veldig godt samarbeid bedriftene imellom, sier Skjerve.


Konkurrenter som samarbeider

- Vi er helt klart konkurrenter på en god del områder, men samtidig er vi alle innforstått med at vi må jo samarbeide her på Helgeland. Hver for oss kan vi gjerne bli for små, men sammen kan vi være stor nok for det meste.

Og dette handler om tillit, sier hun.

- Vi må kjenne hverandre, vi må ha tillit til hverandre, vi må være litt rause overfor hverandre. Vi kan samarbeide en dag og være konkurrenter den neste, men ha det veldig ok sammen likevel.

Det er sånn det må være, og det er sånn det foregår også andre steder med dynamiske miljø – som får ting til. Man må framsnakke hverandre – også egne konkurrenter, understreker Annbjørg Skjerve, direktør i Aker Solutions i Sandnessjøen.

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: