Dystre skyer for samferdsel i Nordland

Tomas Norvoll avviser at fylkesrådet driver politisk spill. (Foto: Arne F. Finne)
-Vi må budsjettere realistisk, og da ser horisonten mørk ut. Nordland er blitt rammet særlig hardt av endringene i overføringsgrunnlaget fra staten.

-Vi må budsjettere realistisk, og da ser horisonten mørk ut. Nordland er blitt rammet særlig hardt av endringene i overføringsgrunnlaget fra staten.

Det sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (A), til High North News etter at fylkesrådet har lagt frem sitt budsjettforslag for 2015 og økonomiplanen for perioden 2015-2018. Det er særlig samferdselsbudsjettet som bekymrer.

Smell fra 2016

Både Norvoll og fylkesråd for plan og økonomi, Beate Bø Nilsen (H), understreker at de største utslagene av inntektsreduksjonene ikke kommer før fra 2016 og utover.

-Dette henger blant annet sammen med at inngåtte kontrakter ikke kan endres over natta, sier Norvoll.

Ny kartlegging

-Men vi må sette oss ned, sammen med alle berørte parter, å diskutere og kartlegge hvordan strukturen for samferdsel skal bli i fremtiden. Det er derfor vi ikke vil, eller kan, være mer konkrete foreløpig.

Dette dreier seg om grunninfrastrukturen i Nordland, og den vil vi ikke snu opp ned på uten at alle er hørt og alle vurderinger er gjort. Dessuten er det fremdeles et visst håp om bedrede forutsetninger, hevder fylkesrådslederen.

Bekymret for næringsutvikling

Han viser til at det i forslaget til statsbudsjett, som det forhandles heftig om i Stortinget i øyeblikket, inneholder formuleringer om gjennomgang av overføringene knyttet til båt og fergeruter.

Tomas Norvoll er bekymret for hvordan næringsutviklingen i fylket kan bli rammet av kuttene innenfor samferdsel.

Legge ny kabal

-Vi ikke ønsker jo ikke å gjøre tilbudet dårligere, vi ønsker egentlig å gjøre det lettere å ferdes og transportere i Nordland. Det er rammebetingelsene som tvinger oss til reduksjonene. Vi må rett og slett legge en ny kabal – og da sammen med alle berørte parter, sier Norvoll.

Konkurransen nesten borte

En faktor som også rammer samferdselen i er at prisene på anbud for mange båtruter har skutt i været.

-Anbudsprinsippet ble, i sin tid, innført for å stimulere til fri konkurranse, men den begynner jo nærmest å forsvinne. I Nordland er det reelt sett to aktører, og vi er jo glade for at de er der, men den voldsomme konkurransen ser vi nokså lite til på landsbasis, mener Tomas Norvoll.

Store inntektsreduksjoner

I økonomiplanen sier fylkesrådet at det nye inntektssystemet for fylkeskommunene slår svært uheldig ut for Nordland. Denne virkningen trappes opp frem mot 2019, og fra 2019 vil Nordland tape omkring 206 millioner kroner årlig, sammenlignet med inneværende år.

Når man samtidig forventer lavere vekst i frie inntekter, ca 170 millioner mindre enn det vedtatte økonomiplan legger til grunn, kan inntektssvikten komme opp mot 376 millioner kroner årlig. Alle disse tallene er basert på forutsetninger som er kjent i dag. Slike kan selvsagt endres.

Tags