- Droner gir fantastiske muligheter både for Norge og Arktis

- The Labor Party’s will and ability to make use of political tools separates our business policy from that of the current government’s, says MP Eirik Sivertsen (Labor). (Photo: Hege Eilertsen)
- Droner er fantastiske instrumenter, og vi må spørre oss hvordan vi kan ta en internasjonalt ledende rolle, sier stortingspolitiker Eirik Sivertsen (Ap). På den nasjonale dronekonferansen i dag kom nyheten om at forsknings- og innovasjonsselskapet Norut etablerer et nytt kontor - for den norske droneindustrien - i Bodø.


- Droner er fantastiske instrumenter, og vi må spørre oss hvordan vi kan ta en internasjonalt ledende rolle, sier stortingspolitiker Eirik Sivertsen (Ap). På den nasjonale dronekonferansen i dag kom nyheten om at forsknings- og innovasjonsselskapet Norut etablerer et nytt kontor - for den norske droneindustrien - i Bodø.

- Jeg er glad for at vi har krefter i denne byen som er så fremoverlent, og som ønsker å være med å spille en rolle også når det gjelder teknologi og de muligheter som følger av den, sier den engasjerte stortingsrepresentanten for Nordland.

- "Det er langt dette landet. Det meste er nord", skrev Rolf Jacobsen. Det er en oppfatning som både denne og den forrige regjeringen er enig i. Det er i nord den store utviklingen er, og nord er den økonomiske motoren. Her vil havet være viktig. sier han.

- Inntektene derfra vil - hvert år - være på nivå med olje- og gassnæringen når den var på det høyeste,  legger han til.


Et vell av bruksområder 

Det er imidlertid ikke bare over de norske havområdene Sivertsen ser store muligheter for å bruke droner. 

Ap-politikeren er leder av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, og jobben tar han rundt i de store, internasjonale nordområdene – og her, sier han, ser han et fellestrekk:

- Felles for alle er at de har en eller annen relasjon til droner, og at det kan bety noe for dem og det de driver med, sier Ap-politikeren.

Landbruk, fiskeri, mineraler. De ubemannede og flyvende robotene kan brukes til alt fra søk- og redning til miljø- og etterretningsovervåking, forskning, isobservasjon og gjeting av rein.

- Bare Statoil alene har identitifsert 150 ulike bruksområder, sier han oppglødd.

- Kunnskapen må økes

Stortingspolitikeren mener det både i Nord-Norge, på landbasis, og internasjonalt er en rekke sektorer og bransjer som kan dra nytte av mulighetene som allerede finnes, og som vil komme. Utviklingen er mildt sagt rivende, og det er behov for å øke kunnskapen om hva dronene kan brukes til.

- Det er nesten bare fantasien som setter grensene, sier Sivertsen, før han konstaterer at dronene fremover vil løse flere og flere oppgaver.

Partifelle og Bodø-ordfører Ida Pinnerød håper Noruts beslutning om å legge sitt nye kontor til Bodø, kan bidra til flere nye arbeidsplasser i Nord-Norge:

- Jeg håper på tett samarbeid mellom Tromsø, Bodø og hele landsdelen, sier hun.- Unike muligheter

På konferansen i dag var Samferdselsdepartementets ferske statssekretær Amund Drønen Ringedal en av de første innlederne:

- Det er viktig for Norge å utvikle et godt marked for dette, både her hjemme og ute, sier han og beskriver Norges muligheter som unike.

- EU ser også på dette området som et vekstområde som har behov for felleseuropeiske reguleringer, legger han til, før hanm konstaterer at droner på kort tid har blitt en viktig del av luftfartsindustrien.

- Grunnen til at det er jeg, og ikke Tom Cato Karlsen (statssekretær i Samferdselsdepartementet og tidligere Bodø-politiker, red.anm.) som er her i dag, er at han er på Aviation Summit i Amsterdam, og diskuterer disse tingene, kommenterer han.

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: