- Droner blir stadig viktigere

Regjeringen vil arbeide for å få på plass regelverk som på best mulig måte ivaretar behovene knyttet til utvikling og bruk av droner. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)
Med en ny dronestrategi skal regjeringen nå legge til rette for vekst i dronebransjen. – For meg er det viktig at staten spiller på lag med dronebransjen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.


Med en ny dronestrategi skal regjeringen nå legge til rette for vekst i dronebransjen. – For meg er det viktig at staten spiller på lag med dronebransjen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- For meg er det viktig at staten spiller på lag med dronebransjen. Vi må sikre at regelverket ikke bremser en sunn og offensiv utvikling av tilbudet. Samtidig skal vi ivareta sikkerheten og personvernet, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i et debattinnlegg hos regjeringen.

For ingen skal være redd for verken en drone i hodet, eller bli filmet når de ligger på stranden og koser seg.

- Dagens potensial skal utnyttes i størst mulig grad uten at dette er til ulempe for mennesker, dyr, naturen eller de andre aktørene i luftfarten, sier Solvik-Olsen.

The third consecutive, annual ‘Drones in Norway’ conference will focus on using drones in fisheries, seafarming and the petroleum industry. (Illustration photo: Pixabay)
Regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil arbeide for å fremme offentlig sektors bruk av droner og samarbeid med dronebransjen. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Strategi for droner

Nå har regjeringen lagt fram Norges første dronestrategi. Og før påske møtte samferdselsministeren Røde Kors og deres droneteam. Foreløpig med to droner i bruk som de benytter i søk- og redningsaksjoner.

- Alarmen går. En ulykke har skjedd. Ambulanse og brannvesen er på vei, men minuttene går raskt. Heldigvis kan redningsmannskapet forberede seg bedre enn vanlig, fordi en drone gir levende bilder fra skadestedet. Dronen kan også frakte mobiltelefoner, medisiner og førstehjelpsutstyr. For to år siden skrev jeg at denne fremtiden ikke trenger å være langt unna, nå er den her, sier Solvik-Olsen.

Med regjeringens dronestrategi sees det fremover, med ønske om å legge til rette for en voksende bransje som kan løse samfunnsoppdrag på en enklere og mer effektiv måte ved at operasjoner som til nå har blitt utført av mennesker i stedet utføres av droner.

- Mange har allerede oppdaget droner i hobbysammenheng, men for vårt samfunn kan de også være nyttige. Utviklingen innen teknologi går raskt og gir oss fantastiske muligheter, blant annet kartlegging, datainnsamling og transport, sier Solvik-Olsen.

Allerede i bruk

Allerede nå brukes droner av virksomheter, forskere og myndigheter til inspeksjoner, kontrolloppgaver, forskning, overvåkning, beredskap, kommunikasjon, filming, fotografering og levering av tjenester.

- Den hurtige utviklingen av dronevirksomheten gir også muligheter for å skape økonomisk vekst og flere arbeidsplasser. Vi er i en unik posisjon for dronebruk i Norge. Kombinasjonen av mye luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse i norsk dronebransje gjør at Norge har potensial for å bli et foregangsland i utvikling og bruk av droneteknologi, sier Solvik-Olsen.

Han mener det er viktig at regelverket kontinuerlig videreutvikles, og at regjeringens dronestrategi gir et godt utgangspunkt.

- Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Solvik-Olsen
FAKTA:

Regjeringens dronestrategi:

  • Regjeringen vil arbeide for å få på plass regelverk som på best mulig måte ivaretar behovene knyttet til utvikling og bruk av droner.
  • Regjeringen vil arbeide for å styrke sikkerhetsarbeid knyttet til dronevirksomheten, deriblant kontroll og tilsyn med droneoperatører.
  • Regjeringen vil arbeide for å gjøre informasjon om regelverk lettere tilgjengelig for droneoperatører.
  • Regjeringen vil arbeide for å fremme offentlig sektors bruk av droner og samarbeid med dronebransjen.
  • Regjeringen vil legge til rette for forskning, teknologiutvikling og kompetanseheving knyttet til droner og droneteknologi.
Regjeringen vil:
  • Bidra aktivt i arbeidet med utforming av det felleseuropeiske regelverket om droner. Norske tilleggsregler skal være best mulig tilpasset forutsetningene for luftfart med droner i Norge.
  • Legge til rette for at Luftfartstilsynet kan møte behovet for økt tilsyn og kontroll med droneoperatører.
  • Arbeide for at droneoperatører blir del av sikkerhetskulturen som ellers preger luftfarten i Norge gjennom samarbeid med dronebransjen.
  • Legge til rette for at droneteknologi tas i bruk innen luftfarten i tilfeller dette vil gi en sikkerhetsgevinst.
  • Arbeide for å gjøre totalinformasjon om regelverket (for eksempel luftfartsregler, regler om personvern, restriksjons- og verneområder) lett tilgjengelig for droneoperatører. 
(Kilde: Regjeringen)Nøkkelord