Dramatisk for Rana Gruber

Alle avdelinger i Rana Gruber vil bli berørt, opplyser selskapet i en pressemelding.
Lave priser på jernmalm tvinger selskapet til å si opp eller permittere flere ansatte.
Gruveselskapet er nå tvunget til å si opp, og permittere flere av sine ansatte. Grunnen er lave jernmalmpriser.

- Vi er i en prosess der vi ser på hva slags ressurser vi trenger i gruva og hvordan kan legge om for å få en mer effektivt drift enn det vi har i dag. Det som er helt klart er at vi skal produsere flere tonn med færre ansatte. - Og det skal vi få til, sier administrerende direktør i Leonard Nielsen og Sønner, Frode Nielsen.

Rana Gruber AS eies av Leonard Nielsen og Sønner, (LNS). Rana Gruber har per i dag 260 ansatte.

Nøyaktig hvor mange ansatte som blir berørt av omleggingen er foreløpig ikke klart. 


Dramatisk prisfall

Jernmalmprisene har sunket fra 185 dollar per tonn i 2011, til dagens nivå som er under 80 dollar per tonn. Nielsen kaller nedgangen dramatisk.  

Årsaken til den kraftige prisnedgangen er mindre etterspørsel og økt malmproduksjon.

- Nå har de tre største produsentene av jernmalm økt produksjonen sin dramatisk, og forbruket av jernmalm, spesielt i Kina har gått ned. Det er rett og slett mindre forbruk, det bygges mindre i Kina, sier Nielsen.


Påvirker hele industrien
Det er ikke bare Rana Gruber som sliter, ifølge Nielsen er dette noe som påvirker hele industrien.

- Mange jernmalmgruver sliter svært mye for tiden. En rekke gruver i Kina og Australia er lagt ned, Northland i Pajala har innstilt sin aktivitet, Sydvaranger melder at de sliter tungt med økonomien og LKAB har meldt om et tap på hele 1,1 milliarder i 3. kvartal. Dette er dramatiske tall. 


Røde tall
Prisfallet fører til at Rana Gruber går med underskudd i år, etter flere år med store overskudd. Frode Nielsen mener trenden vil snu allerede til neste år.

- Vi går på et underskudd i år, men med dagens priser og med de omleggingene vi har gjort, kommer vi til å tjene penger igjen neste år. Men fortsetter den dramatisk prisnedgangen, da begynner vi å slite. Da får vi gjøre ytterlige tiltak, sier Nielsen.


Han har ikke oversikt over hvor mange som blir sagt opp, men forteller at de prøver å omplassere så mange som mulig til andre stillinger i konsernet.Administrerende direktør i Leonard Nielsen og Sønner, Frode Nielsen. (Foto: LNS.no)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: