Dramatisk fall i norsk eksport til Russland

Jarle Forbord, daglig leder i Norsk-Russisk handelskammer. (Foto: NRCC)
Norsk eksport til Russland har i løpet av første halvår i 2015 falt med om lag 78 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Norsk eksport til Russland har i løpet av første halvår i 2015 falt med om lag 78 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Tapet tilsvarer en reduksjon på 2,8 millarder norske kroner.

Det viser ferske tall fra Norsk-Russisk handelskammer.


Enorme konsekvenser

Daglig leder i Norsk-Russisk handelskammer, Jarle Forbord, sier det kraftige fallet i norsk eksport ikke er overraskende. Han viser til at de mange restriktive tiltakene og sanksjonene i etterkant av Ukraina-krisen er besluttet opprettholdt av alle parter.

- Helt siden 1990 tallet har norsk eksport til Russland vært lite diversifisert. Norsk sjømateksport har det siste tiåret utgjort om lag 70-80 prosent av direkte norsk eksport til Russland. Konsekvensene blir enorme som følge av den russiske embargoen mot norsk sjømat, innført 7. august i fjor.

Utfordrende for industrien

- En sektor som olje og gassaktivitet i arktiske områder - hvor Norge er verdensledende – er også sanksjonert. For norsk industri representerer dette vesentlige utfordringer. 2014 ble forespeilet å bli et gjennombruddsår med konkret leveranse av en boreplattform og supply tjenester, men aktiviteten ble terminert, sier han.

Den russiske eksporten til Norge har økt med rundt 490 millioner norske kroner, noe som tilsvarer om lag 10 prosent økning i eksporten i forhold til samme periode i fjor.

Den totale samhandelen i løpet av første halvår er på 6,05 milliarder norske kroner. Dette er en nedgang på 2,3 milliarder norske kroner, eller nærmere 28 prosent.

- Ettersom de restriktive tiltakene fortsetter, i alle fall ut året, regner vi med at tapt norsk eksport av varer og tjenester til Russland i 2015 vil beløpe seg til om lag 10 milliarder norske kroner. Norske eksportører mot Russland er tapere i den pågående geopolitiske konflikten, selv om norske sjømateksportører har lyktes i å kanalisere overskuddsproduksjon som følge av et lukket russisk marked til alternative markeder og uten for store tap, sier Forbod.

 

Fortsatt markedsmuligheter 

- Russlands regime for importsubstitusjon gir andre norske eksportsektorer økte muligheter, som for eksempel norske leverandører av utstyr og tjenester til russisk oppdrettssektor, som er del av en prioritert utvikling i russisk økonomi. Det er fortsatt markedsmuligheter innen områder som  landbrukssektor, fiskeriflåtefornyelser og  reiseliv, selv om russisk kjøpekraft er blitt kraftig redusert siste år, mener han.

- Handelskammeret registrerer en økt interesse fra russiske aktører, som søker å følge opp russiske myndigheters fokus på utvikling av innenlands industri og de er selvfølgelig velkommen til å komme i dialog med Handelskammeret og våre medlemmer, sier Forbord.

Han mener det vil  ta lang tid å komme opp på det tidligere eksportnivået fra Norge til Russland uten sjømat - som en ledende varegruppe i samhandelen.

- Norsk-Russisk Handelskammer oppfordrer alle relevante parter til fortsatt å bestrebe seg på en snarlig løsning av konflikten i Europa slik at det blir grunnlag for å oppheve de restriktive tiltak på begge sider – slik at fri handel igjen kan prege også de bilaterale relasjonene, heter det i en pressemelding signert Forbod og handelskammerets kommunikasjonssjef Rune O. Methi.

Her kan du lese hva handelskammerets leder uttalte til High North News i september i fjor, en drøy måned etter at EU vedtok nye straffetiltak mot Russland.

Tags