Dommen over Agenda Nord-Norge: "Nyttig, viktig og riktig"

Konferansedeltagerne er i hovedsak godt fornøyd med utbyttet av Agenda Nord-Norge. Øverst fra venstre: Ronny Brunvoll, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Brynjar Forbergskog, Frode Nilsen og Linda Beate Randal, Gunnar Skjellvik og nede til høyre, Malin Johansen. (Foto: Arne F. Finne)
Konferansedeltagerne er i hovedsak godt fornøyd med utbyttet av Agenda Nord-Norge. Øverst fra venstre: Ronny Brunvoll, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Brynjar Forbergskog, Frode Nilsen og Linda Beate Randal, Gunnar Skjellvik og nede til høyre, Malin Johansen. (Foto: Arne F. Finne)
Den femte Agenda Nord-Norge er historie, i år med Havet som gjennomgående tema. Og konferansen blir satt pris på.

"Vår jobb er å koble alle krefter som vil bidra til et Nord-Norge i verdensklasse", heter det på Agenda Nord-Norges egne Facebooksider.

Den årlige konferansen tar sikte på å være en arena der beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet, finansieringsinstitusjoner og gründere, stortingsrepresentanter, ordførere, rådmenn, rådgivere og andre møtes, knytter kontakter og bidrar til å bringe en hel landsdel fremover.

Da oppstår gjerne spørsmålet: Lykkes man med det, eller blir Agenda Nord-Norge en konferanse i rekken av konferanser? Er det sånn at man møtes, man lytter, snakker, spiser og hygger seg i fellesskapet, og så reiser man hjem og alt er som før – eller?

En kort rundspørring High North News gjennomførte under årets konferanse i Svolvær tyder på at Agenda Nord-Norge lykkes i sitt forsett.

I år, det siste året da Sparebanken Nord-Norge, LO og NHO står som felles eiere av konferansen, ser den ut til å ha truffet publikum og at den er det den vil være: Det viktige møtepunktet for Nord-Norge.

Brynjar Forbergskog er konsernsjef i Torghatten ASA. Han synes konferansen leverer.

- Det viktigste er at man møter folk, andre næringslivsaktører, sier Brynjar Forbergskog. Han understreker sterkt at arrangørene av slike konferanser som Agenda Nord-Norge må ta hensyn til at næringslivsledere har liten tid.

- Det må legges til rette for at det blir noe konkret ut av det, ikke bare prat.

- Klarer man det da? Dette er femte året ANN går av stabelen.

- Jeg tror det finnes forbedringspotensiale, men det er absolutt positivt at det arrangeres, det må du få med, sier Torghatten-sjefen med ettertrykk.

- Intensjonen er god, men jeg har jo ikke full oversikt selvsagt over hva som skjer i etterkant, men den dimensjonen at næringslivets folk må føle at de har noe igjen for tidsbruken, den er utrolig viktig, sier Forbergskog.

Daglig leder/Reiselivssjef Ronny Brunvoll, i Visit Svalbard, en av de mest langveisfarende til Svolvær disse dagene, og legger vekt på at det er første gang han deltar.

- Det er klart viktig for oss å delta på slike konferanser for å forsøke å koble Svalbard litt på det som skjer nede på fastlandet også. Jeg er litt usikker på om jeg ville tatt turen hit utelukkende på grunn av ANN, men nå klaffet det bra fordi jeg var i nærheten, sier Brunvoll.

- Men verdien ligger absolutt der, gjennom samarbeid og samhandling. De kontakttidsrommene som er lagt inn her, både under måltider og mellom sesjoner, er fine å så måte – til å knytte kontakter og skape relasjoner.

Jeg har hatt nyttige og relevante samtaler med flere, vi kan ikke sitte hver for oss bak kontorpultene og løse alle oppgaver – vi må snakke sammen, og det gjør vi her, sier reiselivssjefen på Svalbard.

- Som destinasjonsselskap står vi jo midt i spennet mellom næringsliv, lokale og sentrale myndigheter, lokalsamfunn og innovasjonsaktører. Det er klart, og det er viktig, at vi må snakke sammen.

Linda Beate Randal er direktør i Innovasjon Norge i Troms og Finnmark, Frode Nilsen er konsernsjef i LNS. 

Randal ser koblingsverdien og koblingsarenaen som det absolutt viktigste ved Agenda Nord-Norge.

- Jeg er her mer på grunn av det enn på grunn av det som skjer på scenen i konferansesalen, sier Randal.

- Det er veldig bra at det er mange beslutningstagere her, både fra næringslivet og fra det offentlige. Det at disse er samlet her, fra hele Nord-Norge, er et svært viktig poeng for oss.

Mange vil kanskje si at det kunne eller burde vært flere bedrifter representert, men samtidig er de bedriftene som er her vesentlige bedrifter, og det er de riktige personene fra bedriftene som er her.

I den situasjonen vi står oppe i, med blant annet regionreform og kommunesammenslåinger, så blir det enda viktigere at vi får snakket sammen i uformelle sammenhenger – for Nord-Norge og felles utnyttelse av ressursene vi har.

Den kontakten på tvers av det vi kan kalle "vanlige kanaler" får jeg ikke andre steder enn her. Vi kan sitte i grupper som man ellers ikke møter på samme sted og tid, sier Innovasjon Norges sjef i Troms og Finnmark.

- Men; legger hun til, - det er fornuftig både å forberede seg godt, studere hvem som kommer, hvem man vil snakke med, og så er det avgjørende at man følger opp selv, når man er vel hjemme fra konferansen.

Frode Nilsen, konsernsjefen i LNS, synes absolutt at Agenda Nord-Norge leverer som koblings- og kontaktarena.

- Det er ingen tvil om at vi møter mange mennesker som er i makt- og myndighetsposisjoner, noe som er både bra og viktig. Det kan opprettes mange gode og nyttige relasjoner gjennom denne konferansen, sier Nilsen.

Han legger til at nettopp ANN nok er en arena eller en konferanse han kommer til å prioritere også i fremtiden, nettopp på grunn av den dimensjonen.

- Her er de beslutningstakerne vi som industriledere må og vil forholde oss til, understreker Nilsen.

- Hvis jeg skulle komme med noen ønsker om endring må det kanskje være at man kunne hatt flere tema underveis, ikke bare holde ett tema, som Havet i år, gjennom hele konferansen.

Men når det er sagt, så er det likevel det som skjer over kaffekoppene og mellom innslagene i salen som er det aller viktigste, understreker LNS-sjefen.

Gunnar Skjellvik er styreleder at Algenettverk Nord, og ser god nytte i deltagelsen på årets Agenda Nord-Norge.

På spørsmål om konferansen lever opp til forventningene som koblingspunkt for næringsliv, gründere, lokale og sentrale myndigheter og finansaktører, svarer Skjellvik at man i alle fall lykkes delvis.

- Personlig kunne jeg nok ha hatt enda flere møtepunkt, det blir litt for korte og hektiske pauser her, men noen interessante folk og nye telefonnumre har jeg fått.

Dessuten, sier Skjellvik, - har jeg også klart å koble sammen noen andre som jobber i møljøer som jeg ikke tilhører, men som jeg likevel har kjent til. Sånn sett lever jeg kanskje opp til intensjonene, og at det er nyttig for mange – absolutt.

Malin Johansen, seniorrådgiver ved Kunnskapsparken Bodø, peker på at både det som kommer servert fra scenen og de ulike koblingsstundene innimellom må tillegges vekt når man skal evaluere nytten av Agenda Nord-Norge.

- Det er bra når noen trykker til, røsker litt i oss, kanskje vekker folk – det trenger vi. Og det er lagt opp til gode og fruktbare pauser imellom her. Jeg synes næringslivdeltagelsen er og har vært bra gjennom ANNs historie, og det er viktig, sier Johansen.

- Det deles ut en gründerpris hvert år, og en del gründere er her og får presentert sine bedrifter eller ideer. Har du inntrykk av at man klarer å få til de nødvendige koblingene mellom disse og den etablerte industrien, finansmiljøene etc?

- Ja, jeg tror i det minste det. Jeg vet selvsagt ikke alt dom skjer, men inntrykket er at det fungerer.

Et annet og viktig poeng er at vi kan drøfte det vi har av felles utfordringer i landsdelen, trekke opp linjer fremover gjennom, for eksempel konjunkturbarometeret, og peke ut hvordan vi må løse oppgavene i fellesskap.

Det handler om kompetansebygging, om å holde på ungdommen, om å skaffe spennende og utfordrende arbeidsplasser og klare å snu en negativ befolkningsutvikling.

- Hva når "konferanserusen" har lagt seg – følger man opp når man har kommet hjem?

-Det er jo vanskelig å måle, og sånn vil det være. Men det har en verdi å møtes og det har en verdi å løfte problemstillingene i lag. Noen tar alltid med seg noe – selv om det altså er vanskelig å måle, sier Malin Johansen.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, tror også at Agenda Nord-Norge lykkes med å være den viktige kontaktskapende arenaen konferansen ønsker å være.

- Jeg tror Agenda Nord-Norge har flere ulike roller, og den ene og viktigste er å sette fokus på mulighetene i nord. Dette delvis for vår egen del, og delvis overfor resten av landet. Med statsministeren, toppledelse fra både LO og NHO til stede, blir dette viktig i seg selv.

Den andre effekten Schjøtt-Pedersen peker på er at ANN bidrar til at folk i ulike posisjoner og funksjoner i landsdelen blir kjent med hverandre.

- Det er viktig for å kunne ta kontakt igjen senere, når behovet måtte være der. Og så er det den tredje dimensjonen, at folk fra næringslivet møtes og nytter kontakter seg imellom – for å utvikle egne bedrifter.

Hvor godt dette siste lykkes, det vet jeg selvsagt ikke, men det er i alle fall et godt potensial for det, påpeker Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, og oppsummerer: Her får man kunnskap, her får man kontakter og her får man perspektiv.

 

 

Tags