Dommen har konsekvenser for hele bergindustrien

Rana Gruber vant fram i Lagmannsretten, i juni møter de igjen Rana kommune i retten, denne gangen for å få tilbakebetalt innbetalt skatt. (Foto: Nadezda Nazarova)
Bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri er svært tilfreds med at Rana Gruber vant saken mot Rana Kommune.

Bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri er svært tilfreds med at Rana Gruber vant saken mot Rana Kommune. 

 - At Rana Gruber ser ut til å få en fornuftig taksering av eiendomsskatten er viktig for bedriften og for resten av bergindustrien, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Hun har allerede fått henvendelser fra en medlemsbedrift som tror dommen kan føre til bedre betingelser for dem dersom dommen blir rettskraftig. 

- Dette vil gi større forutsigbarhet og gi betydelige besparelser for hele bransjen, sier Gammelsæter. 


Det er fortsatt ikke klart om lagmannsrettens dom blir stående, ranarådmann Robert Pettersen hadde tidligere i dag ikke fått lest dommen ennå, og det er ikke tatt stilling til om den skal ankes.


Fryktet konsekvensene
Bransjeorganisasjonen har sammen med NHO og Norsk Industri vært partshjelpere i i saken. 

- Vi var redde for konsekvensene dersom den forrige dommen ble stående, sier Gammelsæter.

At takseringen av Rana Gruber har variert med flere hundre millioner kroner har nemlig skapt usikkerhet og uforutsigbarhet i bergverksindustrien, og eiendomsskatten har framstått som vilkårlig. 

Elisabeth Gammelsæter er spesielt fornøyd med at lagmannsretten har gått så grundig til verks: 

- Jeg har lest dommen og er glad for at den er så grundig. I tillegg er det veldig bra at de slår fast at malm er malm, sier hun. Malm er malm, ikke naturgrus

For hittil har ikke malm vært malm. Ett av problemene med den opprinnelige verditakseringen som Rana Gruber reagerte på var nemlig at jernmalmforekomsten ble taksert som naturgrus -attpåtil av god kvalitet.

Det ble heller ikke tatt hensyn til at jernmalmen trenger oppredning før den har en markedsverdi. Nå har retten kommet fram til at jernmalmens verdi skal fastsettes til 0,5 prosent av gjennomsnittlig omsetningsverdi av det som utvinnes etter normal oppredning. Maskinene skal takseres ut fra såkalt substansverdi med fradrag for slit, elde og eventuell utidsmessighet.  

- Det viser at retten har et mer avklart forhold til de reelle verdiene som bør ligge til grunn for eiendomsskatten enn Rana kommune. Det er et svært viktig signal til bransjen og kommunene i landet for øvrig, sier Gammelsæter. 


Les også: Rana Gruber vant saken mot Rana Kommune
 

Elisabeth Gammelsæter og Norsk Bergindustri er svært tilfreds med dommen fra Lagmannsretten. (Foto: Norsk Bergindustri)
Elisabeth Gammelsæter kaller stortingets vedtak for symbolpolitikk, og viser til at det allerede er praksis å utrede flere alternativer. (Foto: Norsk Bergindustri)

Nøkkelord