Doktorgrader i økonomi; UiN på topp, UiT på bunn

Universitetet i Nordland (t.v.) knuser UiT Norges arktiske universitet (t.h.) i en undersøkelse om hvilke læresteder som får flest studenter til å gjennomføre påbegynte doktorgradsstudier i økonomi. (Foto: UiN og UiT).
Mens halvparten av kandidatene forsvinner fra UiT, fullfører tre av fire doktorgradsstudiene i økonomi ved UiN. Og det er store variasjoner mellom lærestedene landet over.

 

Mens halvparten av kandidatene forsvinner fra UiT, fullfører tre av fire doktorgradsstudiene i økonomi ved UiN. Og det er store variasjoner mellom lærestedene landet over.

Det er nettavisen forskning.no som presenterer tallene som viser hvor mange av dem som startet et doktorgradsløp i økonomi i rene 2006 og 2008 som faktisk har fullført.

Mens UiT Norges arktiske universitet i Tromsø (sammen med Universitetet i Agder) ligger helt på bunnen, med 50 prosent frafall, er det Universitetet i Nordland som (sammen med Universitetet i Oslo) som utmerker seg med å få flest studenter gjennom studiet.

På landsbasis viser tallene at hver tredje kandidat aldri gjør ferdig studiet i økonomi, noe som gjør nettopp økonomifaget til et av fagene med størst frafall underveis.
Les hele artikkelen i forskning.no og se tallenes tale.

Tags