Dødelig virus dreper havdyr – spres fordi isen i Arktis smelter

En sel fotografert i Fuglefjorden på Svalbard. Foto: Allan Hopkins
Et dødelig virus som tar livet av sel og havotere kan ha spredd seg fra Atlanterhavet til Stillehavet, viser en ny studie. Årsak? Klimaendringene. 

Når havisen i Arktis smelter på grunn av global oppvarming, åpner den også opp nye korridorer for havdyr som tidligere har vært helt avstengt fra hverandre. En slik ny korridor mellom Russland og Alaska har gjort det mulig for et dødelig selvirus å spre seg fra Atlanterhavet til helt nord i Stillehavet, ifølge en ny studie gjort av et internasjonalt team av forskere. 

– Tapet av havis gjør at ville havdyr søker etter mat og ly i nye områder. Når den fysiske barrieren er borte, finner de nye veier, skriver hovedforfatter Tracey Goldstein, forsker ved UC Davis School of Veterinary Medicine. 

– Når dyr flytter på seg og kommer i kontakt med andre arter, så kan de også introdusere og overføre nye smittsomme sykdommer. Det kan få sterkt ødeleggende konsekvenser. 

Utryddet halvparten av steinkobbene

Viruset forskerne mener er kommet til Stillehavet gjennom arktiske farvann heter PDV, og forårsaker selpest. Viruset ble først identifisert da en epidemi rammet europeiske farvann i 1988: Halvparten av alle steinkobbene i Nord-Europa, inkludert i Norge, døde den gangen.

Tusenvis av sel døde også i en nytt stort utbrudd av sykdommen i 2002.

I 2004 gjenoppsto sykdommen, men denne gangen hos havotere i Alaska. Det var dette som gjorde at forskerne begynte å mistenke at smeltende havis i Arktis var årsaken for spredningen: Hvordan kunne de ellers forklare at sykdommen hoppet til en annen art i et annet hav? 

Forskerne samlet blod og snørr-prøver av over 2500 havotere, sjøløver og ulike selarter i det nordlige Stillehavet over en periode på 15 år, og testet dem for PDV-viruset. De sammenlignet funnene med satelittbilder av åpne havruter i Arktis på grunn av issmelting i samme tidsperiode. 

Resultatet viser at potensialet for spredning av det dødelige viruset øker når issmeltingen øker. 

Selv om mengden havis i Arktis varierer med årstider og år, har den gradvis forsvunnet mer og mer de siste fire tiårene. Isen er på sitt minste i sommermånedene. I sommer var havisen på sitt nest minste nivå siden målingene av isens utbredelse begynte, ifølge NASA.

– Tapet av havis gjør at ville havdyr søker etter mat og ly i nye områder. Når den fysiske barrieren er borte, finner de nye veier, skriver hovedforfatter Tracey Goldstein, forsker ved UC Davis School of Veterinary Medicine.

Kan bremse utviklingen

Selpest kan sammenlignes med lungebetennelse hos oss mennesker. Selene får feber, pustevansker og problemer med å dykke. De dør som regel av andre infeksjoner på grunn av svekket immunforsvar.

Viruset har imidlertid vært begrenset til Atlanterhavet og ikke vært påvist i Stillehavet. Selv om det nå er påvist helt nord, har det ikke ført til massedød ennå. Skrekkscenarioet er imidlertid at det skal spre seg til stadig større områder når mer av havisen i Arktis smelter. Forskerne frykter konsekvensene av hvordan havdyr som aldri har vært utsatt for viruset før vil reagere.

Selv om viruset ikke kan smitte mennesker, så vil det også påvirke de som er avhengig av havdyrene for sitt levebrød: Lokalsamfunn i Alaska som jakter sel, for eksempel. 

Å utrydde viruset kan vise seg å være umulig, men mennesker kan bremse spredningen av det, sier forsker Tracey Goldstein i et intervju med CNN: Å redusere klimagassutslipp slik at effektene av klimaendringene ikke går like raskt som nå, vil gi dyrene muligheten til å tilpasse seg.

Nøkkelord