Døde reinkalver i sosiale medier

Sametingsråd Thomas Åhren reagerer sterkt på de siste dagers bilder og videoer av døde og døende reinkalver på sosiale medier. Nå tar han til orde for en ny gjennomgang av den norske rovdyrpolitikken.

– Bilder, videoer og reineierne selv forteller på sosiale medier helt andre historier enn det vi hører fra norske vilt- og miljøvernmyndigheter. Situasjonen er alvorlig, fordi den rammer både dyr og mennesker og de berørte næringene sterkt. Det eksisterer veldig gale forestillinger om både antall rovdyr og skadene de forårsaker, uttaler Sametingsråd Thomas Åhren i en pressemelding, melder NRK Sápmi.

Åhrén finner det paradoksalt at mens reineiere og fylkesmannen i Finnmark nå rapporterer om gode beiter og dyr i god forfatning under flytting til sommerbeiter , så rapporteres det stadig om til dels store problemer knyttet til kalvetap på grunn av rovdyr.

Han viser spesielt til de seneste historiene om skader og tap forårsaket av ørn, og understreker at bilder og videodokumentasjon viser med all tydelighet at ørn forvolder mer død og skade enn myndighetene hittil har vært villig til å erkjenne.

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: