Disse selskapene tok imot mest fisk i 2023

Fiskemottaket i Skårvågen
Fra fiskemottak i Bø i Vesterålen. (Arkivfoto: Hilde Bye).

I fjor tok Troms imot mest fisk i Nord-Norge, og Tromsø kommune står for over 80 prosent av den totale mengden fisk som blir landet i fylket. Værøy tok imot mest fisk i Nordland, mens kommuner i Vesterålen er størst når det kommer til torsk.

High North News har undersøkt hvor det ble tatt imot mest fisk i 2023 i de tre nordligste fylkene. Avisa har sett på fylkesnivå, kommuner og enkeltmottak. 

Oversikten er basert på tall fra Fiskeridirektoratet, og gjelder landinger fra både norske og utenlandske fartøy. Fangsten inkluderer både torsk og torskeartet fisk som hyse og sei, pelagisk fisk som sild, makrell og lodde, samt andre arter. 

Ifølge tallene ble det landet mest fisk i Troms under fjoråret, med over 368 000 tonn rundvekt (vekten av fisken ved fangst). Dette tilsvarer 15 prosent av det totale kvantumet i Norge. 

I Nordland ble det landet over 338 000 tonn fra fartøy, om lag 100 000 tonn mer enn i Finnmark.

Værøy på topp i Nordland

I Nordland står Værøy i Lofoten for den største mengden, og under fjoråret ble det landet hele 57 000 tonn fisk i kommunen. Dette tilsvarer cirka 17 prosent av kvantumet i fylket. 

På Værøy er det Lofoten Viking som tok i mot mest, med nærmere 55 000 tonn fisk. Mesteparten av dette er pelagisk fisk, mens om lag 2200 tonn er torskeartet fisk. 

Bak Værøy følger Træna kommune. Her utgjør pelagisk fisk den aller største delen, og selskapet Pelagia Træna tok imot over 44 000 tonn pelagisk fisk i 2023. 

Videre viser tallene store mengder landinger i både Sortland og Øksnes kommune, begge i Vesterålen. 

Største hvitfisk-kommuner

Når det gjelder kun torsk og torskearter er Sortland og Øksnes de to kommunene som tok imot mest i Nordland fylke i fjor. 

På Sortland er Ålesund-baserte Nor Seafood registrert med desidert størst kvantum, på over 16 400 tonn. Nor Seafood er også eier i det ene av de to fryseterminalene på Sortland; Holmøy Fryseterminal avd. Holmen.

Videre tok Myre Fiskemottak i Øksnes kommune imot omtrent den samme mengden torsk og torskeartet fisk som Nor Seafood. 

I Lofoten ble det landet mest torskeartet fisk hos Sufi AS på Ramberg med 4776 tonn, etterfulgt av John Greger på Røst med 3618 tonn.

I Finnmark tok Båtsfjord kommune imot mest fisk i fjor.

Store mengder i Tromsø

I Nord-Norge er Tromsø den desidert største kommunen når det kommer til landinger i 2023, og det ble landet nærmere 299 000 tonn.

Dette tilsvarer hele 81 prosent av kvantumet i Troms fylke. 

Bak Tromsø ligger Senja kommune med over 50 000 tonn fisk, tilsvarende nesten 14 prosent av fylkets kvantum. På Senja tar Nergård Sild AS imot mest kvantum, men på torskefisk tok Brødrene Karlsen imot mest, med rundt 8573 tonn.

I Tromsø er det Pelagia Tromsø som tok imot mest, med over 29 000 tonn. Det meste av dette er pelagisk fisk. Ved Nergård Seafood ble det landet nest mest i kommunen.

I kategorien torskefisk er det Vesterålen Shipping AS, eid av det islandske rederiet og transportselskapet Eimskip, som tok imot mest (cirka 15 000 tonn). Eimskip Norway AS er også medeier i fryseanlegget Tromsøterminalen.

Fiskerihovedstaden Båtsfjord

I Finnmark var det Båtsfjord kommune som tok imot mest fisk i fjor (om lag 70 000 tonn). Landingene i kommunen står for cirka 30 prosent av det totale kvantumet i fylket. 

Bak Båtsfjord ligger kommunene Måsøy og Nordkapp.

I Båtsfjord ble det landet mest ved Lerøy Norway Seafoods, og store mengder av dette var torskefisk. 

Vesterålen Shipping er registrert som det selskapet hvor det ble landet nest mest torsk i Båtsfjord, men også Båtsfjordbruket tok imot mye fisk under fjoråret, med nærmere 6500 tonn torsk. 

Nøkkelord