Diskuterer storkommune

Kommunesammenslåing er igjen satt på dagsorden, og onsdag 7. mai inviterer Nordland Akademi til møte på Melbu med tittelen "Kommunesammenslåing - size matters?"

- Endringer i kommune-Norge har vært varslet lenge og det er behov for en åpen debatt. Vi legger opp til at dette er et faglig innspill i debatten, og oppfordrer både politikere og folk flest fra hele Vesterålen til å komme og diskutere dette aktuelle temaet, sier arrangøren til vol.no

Professor i statsvitenskap Hans-Kristian Hernes, ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, kommer for å snakke om positive og negative sider ved en eventuell kommunesammenslåing i Vesterålen, fra et faglig ståsted. Foredraget Hernes skal holde, bærer tittelen "Muligheter for/konsekvenser av en eventuell framtidig storkommune i Vesterålen".

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: