Digitalt nødnett visker ut kommunegrenser

Det nye nødnettet gir bedre samarbeid mellom nødetatene og kommunene.

Digitalisering av nødnettet er en prosess som skjer i hele landet, flere steder har allerede brukt nødnettet en god stund. – Det er sikrere og mer stabilt enn det vi har i dag, slår varabrannsjef på Vadsø brannstasjon, Eirik Olsen fast overfor iFinnmark.no.

– Det er godt prøvd ut før vi får ta det i bruk, sier underbrannmester Stig Morten Jensen.

Nødnettet blir administrert i Hammerfest. Dette nye systemet måler avstand, ikke kommunegrenser. Skjer det en hendelse for eksempel i utkanten av Nesseby kommune og har brannfolket i Vadsø kortest avstand, er det dem som blir utkalt først.

– Vi vil få et større nedslagsfelt, sier Olsen.