- Dette er en jubeldag!

Nordnorske bedrifter som leverer til petroleumsnæringen har merket nedgangen. Omsetningen falt med hele 32 prosent fra 2015 til 2016. Her Helgelandsbase i Sandnessjøen, som er etablert som en følge av petroleumsaktiviteten i Norskehavet. Nå får de mer å gjøre. (Foto: Helgelandsbase/News On Request)
Alstahaug fikk en tidlig julegave i år: Aker Solutions har vunnet milliardkontrakt på BPs olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Alstahaug fikk en tidlig julegave i år: Aker Solutions har vunnet milliardkontrakt på BPs olje- og gassfelt på norsk sokkel. 

Kontrakten på vedlikehold og modifikasjoner har en tidsramme på fem år, og et økonomisk omfang på 3,2 milliarder kroner. 

For Alstahaug og Sandnessjøen betyr kontrakten enormt, og ordfører Bård Anders Langø karakteriserer avtalen som en tidlig julegave. 

- Vi må huske at folk har gått og bitt negler nå i årevis. Miljøet i Sandnessjøen er sårbart og lite, og med denne kontrakten er det sikret i flere år, sier ordføreren. 

Enorm spin-off

Aker Solutions har drøyt 100 arbeidsplasser i Sandnessjøen, men kontrakten med BP sikrer ikke bare disse arbeidsplassene, Bård Anders Langø tror kontrakten vil utløse mye mer. 

- Vi vil nå se en stor spin-offeffekt av denne, mange som hittil har sittet på gjerdet og ventet vil nå tørre å satse i Sandnessjøen, sier han. 

Aker Solutions har en tilsvarende kontrakt allerede, som løper ut 1. desember. Det har derfor vært stor spenning i Sandnessjøen til om selskapet fikk fortsette eller ikke. Den nye kontrakten starter 1. desember, skriver E24.

Aker Solutions har jobbet for BP Norge i over 20 år. Den nye kontrakten gjelder arbeid på feltene Ula, Tambar, Hod og Valhall i Nordsjøen, samt Skarv i Norskehavet. Kontrakten vil sikre arbeid innenfor selskapets MMO-virksomhet i hovedsak i Stavanger og Sandnessjøen, men også Egersund. 

Tags