Nyhetsbrev Det vanskelige forholdet til Russland

Graf som viser utviklingen i prisen på naturgass
Siden mai har prisen på norsk gass skutt til værs. (Kilde: Trading Economics)

Norske fiskere i Norskehavet og Barentshavet er bekymret for de russiske militærøvelsene i nord. De frykter for egen sikkerhet, og ber om at norske myndigheter tar situasjonen på alvor.

Dette er ny del av historien om hvordan den militære opprustningen i nord setter sitt preg på hverdagen til oss som bor her. Om et næringsliv og et folk må innrette seg etter en militær og politisk rivalisering mellom stormaktene.

Bekymret er også EU som advarer mot trusler som truer den tradisjonelle stabiliteten i nord. Dette går fram av EUs nye arktiske politikk.

Også for andre deler av næringslivet i nord handler det om forholdet til Russland. Norske industribedrifter forteller til High North News hvordan norske reiserestriksjoner hemmer handelen mellom Norge og Russland. Det gjelder både innenfor fiskeriutstyr, maritim sektor og energibransjen.

Min egen fredagskommentar denne uka handler også om energimarkedet, og om et Europa som sitter midt i ei energikrise. Ledende energieksperter mener noe av løsninga på dette ligger i å åpne opp for mer import av gass fra nettopp Russland. Men her handler det ikke bare om pris. Også energimarkedet er styrt av storpolitikk.

Å produsere mat for verdensmarkedet når bedriften ligger i «utkanten» er krevende. Etterspørselen etter laks er stor, men veien til markedet alt annet enn enkel.

I Norges Arktiske hovedstad, Longyearbyen på Svalbard, stiger folketallet, samtidig som antall barn synker. Det er som regel et dårlig tegn for arktiske familiesamfunn.

Det internasjonale samarbeidet mellom Grønland, Island og Færøyene. Siktemålet er større uavhengighet innenfor utenriks og forsvarspolitikk.

Jeg tar også med en gladsak fra regjeringen, som like før den går av åpner pengesekken for en internasjonal storhet i nord, Andøya Space.


God helg fra redaksjonen i High North News.
Arne O. Holm
Sjefredaktør, High North News

Nøkkelord