Nyhetsbrev Det krevende skiftet

FNs bærekraftsmål. Tromsøbrua lyssatt med shavskatedralen i bakgrunnen
Til nattevandringen i Tromsø lørdag 31. august 2019, ble  Tromsøbrua lyssatt i fargene til de 17 globale målene som utgjør FNs bærekraftsmål. Men å implementere dem praktisk er hakket verre. (Foto: Ørjan Aslaksen/Scream Media)

Det grønne skiftet er et begrep vi alle forholder oss til nå, og det satses på både bærekraftig produksjon og grønn energi. Men å få dette til i praksis, er lettere sagt enn gjort. Her er ukas nyhetsbrev, med nytt fra både næringsliv, forskning, utdanning, NATOs toppmøte og livet i nord.

Det satses på det grønne skiftet i alle deler av næringslivet. Likevel blir det ingen avklaringer før sommeren om støtte til «Hydrogen Hub Mo». Prosjektet er fortsatt i en avklaringsfase med henhold til støtte til hydrogenproduksjon.

Olje- og energidepartementet har utsatt oppstartsfristen for Raggovidda vindkraftverk trinn 3. Et av flere hinder er dermed ute av veien for Varanger Kraft og hydrogenprosjektet i Berlevåg kommune.

Også FNs bærekraftsmål er et begrep som brukes aktivt i næringslivet. Likevel har det vist seg å være vanskelig å få grep om for en samlet havnæring.

– Det er langt fra New York til Båtsfjord, sier Therese Rist i Senter for hav og Arktis.

Therese Rist, rådgiver ved Senter for hav og Arktis. Foto: Marius Fiskum.
Therese Rist, rådgiver ved Senter for hav og Arktis. (Foto: Marius Fiskum).
Therese Rist i Senter for hav og Arktis. (Foto: Marius Fiskum).

Men det er kortere til Nordøstpassasjen enn til Suez-kanalen. Nå mener en russisk minister at skipsfart langs Den nordlige sjøruten burde være billigere enn Suez-kanalen.

Utdanning og fiskerinytt

Vi kan også melde at TotalEnergies har signert en salgs- og kjøpsavtale med Novatek om å kjøpe ti prosent av et heleid datterselskap.

Litt fiskerinytt har vi også: I Norge har regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal finne ut hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides innenlands. Hvem som er med der, ser du her.

Ved Nordområdesenteret ved Nord universitet satses det på en helt spesiell utdanning og kompetanse via et utdanningssamarbeid med Russland og Kina. Les mer om det her.

The High North Tour ruller videre

The High North Tour med sjefredaktør Arne O. Holm bak rattet, la turen innom Frelsesarmeen i Kirkenes. Der fikk han møte Karstein M. Kristiansen, som har en har en visjon om å bygge opp et sosialsenter i Russland og samarbeider tett med Frelsesarmeen i nabolandet i øst.

Karstein M. Kristiansen
Karstein M. Kristiansen in the Kirkenes Salvation Army. (Photo: Arne O. Holm)
Karstein M. Kristiansen i Frelsesarmeen i Kirkenes. (Foto: Arne O. Holm)

I Pasvik er russlandssamarbeidet en av bærebjelkene i forskningen til Svanhovd forskningsstasjon. Møt forskningssjef Snorre Hagen, som forteller hvordan det er å drive forskning med Russland på den andre siden av Pasvikelva.

Toppmøte og russiske krigsskip

Mandag er det toppmøte for NATO i Brussel, for å blant annet snakke om utformingen av NATOs nye strategiske konsept «NATO 2030», Russland og Kina.

Økt fokus mot Kina og Asia fører til at amerikanerne må justere sin militære aktivitet, noe de allerede gjør i nordområdene, forklarer Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier.

Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier
Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole. Foto: Institutt for forsvarsstudier. 
Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier. (Foto: Institutt for forsvarsstudier)

Mens det forberedes til mandagens møte, kan vi lese at russiske krigsskip, ubåter, fly og helikoptre trener for tiden i Barentshavet for å beskytte Russlands arktiske grense.

Og utenfor NATO har Danmark lovet å gi Grønland og Færøyene en mer fremtredende rolle i Arktisk råd.

Likestilling og smeltende is

En ny rapport avdekker behovet for strategier for å sikre likestilling i Arktis.

– Det kreves konsekvente og sammenlignbare data for å forstå ulikhetene, sier Islands utenriksminister Gudlaugur Thor Thordarson.

Og amerikansk forskning viser at den smeltende grønlandsisen kan være en kilde til giftig kvikksølv.

Det var uka sett fra toppen av verden! Takk for at dere tipser, leser og engasjerer dere!


Med ønske om ei fredelig helg!
Vennlig hilsen
Trine Jonassen
Nyhetsredaktør, High North News

Nøkkelord