Det haster å redde mer av skogen

Å beskytte den unike taigaen er en av nøklene i kampen mot klimaendringer og utrydding av dyrearter. Det sier rådgiver Trude Myhre fra WWF Norge til BarentsObserver. Da miljøvernministrene i barentsregionen møttes i Inari (Finland) forrige uke fikk de en klar anbefaling om å øke vernet av taigaen, også kalt den boreale skogen. - Mitt inntrykk er at folk har forstått hvor dramatisk tapet av den tropiske skogen er, og støtter det internasjonale arbeidet med å verne skogen. Men samtidig virker det som om skogen i nord er glemt, sier rådgiver og skogekspert Trude Myhre.

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: