-Det handler om et godt naboskap mellom Russland og Norge

Lars Georg Fordal ble i april tilsatt som ny daglig leder i Barentssekretariatet. I går hadde han sin første arbeidsdag. (Foto: Marcello Casanelli.)
Påtroppende daglig leder i Barentssekretariatet, Lars Georg Fordal (39), mener den nye jobben han snart skal ta fatt i handler om å skape et tidlig varmt klima mellom nabolandene Russland og Norge.

Påtroppende daglig leder i Barentssekretariatet, Lars Georg Fordal (39), mener den nye jobben han snart skal ta fatt i handler om å skape et tidlig varmt klima mellom nabolandene Russland og Norge.

Jeg søkte på denne jobben fordi jeg har jobbet i Russland, og andre naboland i ti år. Og da jeg var på den andre siden av grensen møtte jeg mange aktører fra de tre nordligste fylkene som var på besøk gjennom idrettsarrangement, kulturbegivenheter og samiske arrangement, og jeg så helt klart fra Murmansk side at dette var en samlende faktor, sier Fordal.

Han mener det er allsidigheten i samarbeidet som er spennende.

- Jeg brenner for dette, og jeg brenner for bredde i samarbeidsprosjektene, sier Fordal.
 

Tanker og visjoner


Fordal ser fram til å sette seg inn i det mangeårige samarbeidet mellom Russland og Norge, og høre om videre tanker og visjoner. Og på tross av et kaldere politisk klima mellom landene, tror han ikke at barentssamarbeidet er spesielt preget av dette.

- Dette samarbeidet er på en måte noe annet, det handler om forholdet mellom folk. Og uten dette, så ville det ikke vært noen grunn til å krysse grensen, noe som ville skapt mer skepsis, sier Fordal.

Derfor mener han det er svært viktig å gi de som vokser opp muligheten til å krysse grensen.

- Barna blir vant til å dra på fotballturneringer, skirenn og konserter på tvers av grensen. De møter jevnaldrende, får venner og et godt grunnlag for et fint naboskap også videre i livet, sier Fordal.
 

Initiativ


Fordal har sett den andre siden av samarbeidet gjennom årene i Murmansk, og har inntrykk av at initiativene går begge veier.

- Dette er et samarbeid fra Kirkeneserklæringen, og det har fungert godt i mange år. Og ja, det er et stort ansvar å ta på seg rollen som daglig leder, men svært interessant og veldig positivt. Jeg ønsker å bidra til å utvikle forholdet på begge sider av grensen, sier han.

Og med flytende russisk språk, vil arbeidsoppgaven bli enklere for Fordal.

- At jeg snakker russisk vil gjøre det enklere for meg, og det vil kanskje gjøre at jeg enklere kommer i kontakt med folk direkte. Jeg behøver ingen tolk eller tredjepart i kommunikasjonen og jeg forstår den russiske kulturen. Det er helt klart en fordel, sier han.

Nå skal han se på hva som har skjedd de siste årene, se på hva som har fungert og ikke.

- Nå skal jeg i samarbeid med flinke og kompetente medarbeidere se på hva vi kan gjøre mer av og mindre av. Samarbeidsmodellen er viktig, særlig i en tid med andre utfordringer. Og det handler til syvende og sist om et godt naboskap mellom Norge og Russland, avslutter Fordal.
Tags