Nyhetsbrev: Det foregår for tida en lavmælt, men like fullt viktig debatt om sanksjonsregimet mot Russland

Caption
I en podcast laget av Barentssekretariatet, gjengitt her i High North News, skisserer Nordsletten sine visjoner for samarbeidet mellom Norge og kjempen i øst. Foto: Amund Trellvik/Finnmark Dagblad  

Kjære leser! 

Det foregår for tida en lavmælt, men like fullt viktig debatt om sanksjonsregimet mot Russland. Legg til ordet «vanskelig», så er vi i nærheten av en beskrivelse av diskusjonen. Flere uttrykker et ønske om å løfte på sanksjonene.

Veien dit er det likevel vanskelig å få øye på.

Sigbjørn Eriksen
Nestoren i norsk-russisk samarbeid, Leningradssamarbeidets far, Sigbjørn Eriksen, delte en viktig observasjon med High North News lesere i november i fjor.

- Sanksjonene rammer den jevne russer, ikke Putin. Det sementerer bildet av vesten som motstandere, sa Sigbjørn Eriksen blant annet. – Det er jo helt tydelig at sanksjonene ikke rammer Putin. Snarere tvert imot, la han til.

Thorvald Stoltenberg
Han la seg i dette intervjuet på omtrent samme linje som avdøde utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Allerede i sin bok «Frokost med Thorvald» uttrykte Stoltenberg bekymring for at de økonomiske sanksjonene ville drive «Moskva lenger bort fra Vesten».Hans observasjon er i ettertid ettertrykkelig bekreftet.

Både Sigbjørn Eriksen og Thorvald Stoltenberg, som begge sto trygt plantet i Barentssamarbeidet, har gang på gang understreket betydningen av samarbeidet mellom Russland og Norge på det regionale nivå, altså i nord.

Øyvind Storsletten
Denne uka analyserer en annen nestor i vårt samarbeid med Russland, tidligere ambassadør Øyvind Storsletten, situasjonen. I en podcast laget av Barentssekretariatet, gjengitt her i High North News, skisserer Nordsletten sine visjoner for samarbeidet mellom Norge og kjempen i øst.

– Selv om det er forståelig at de (sanksjonene) ble innført etter at Russland annekterte Krim-halvøya. Men frafall av sanksjoner vil åpne for noe ganske nytt i norsk-russisk samarbeid, sier han blant annet i intervjuet.

Ingen av disse tre kjempene i norsk Russland-politikk leverer bastante krav om at sanksjonene skal legges til side, men de peker alle på et virkemiddel som ikke virker etter sin hensikt, og som det må finnes en løsning på. I tillegg til å være enig, har Sigbjørn Eriksen, Thorvald Stoltenberg og Øyvind Storsletten det til felles at de gikk i front også når verden var som vanskeligst.

Geir Ulfstein
Også professor i folkerett, Geir Ulfstein, deltar i debatten som nå foregår i High North News. I vårt intervju gjør han blant annet denne observasjonen:

- Vi må spørre oss om de (sanksjonene) fungerer politisk. Eller virker de motsatt? Jeg tenker at vi ikke har sett noen positive virkninger av sanksjonene hittil, men vi har sett diverse negative virkninger. Det er et betimelig spørsmål å stille om sanksjonene bør endres eller bortfalle, sier Ulfstein.

Denne uka har vi også skrevet om amerikanske planer om å la marinefartøy seile gjennom den nordlige sjørute. I en kommentar spør vi hvilke konsekvenser dette kan får for den fredelige dialogen i Arktis.

Som leser av High North News vil du alltid være oppdatert på forholdet mellom Norge og Russland.


 

Hilde Fålum Strøm er opprinnelig fra Fjellhamar på Lørenskog. Men kommende vinter skal hun, som første kvinne, overvintre på Svalbard, 140 kilometer sør for Longyearbyen. I ei 20 kvadratmeter stor fangsthytte fra 1930. 
Hilde Fålum Strøm er opprinnelig fra Fjellhamar på Lørenskog. Men kommende vinter skal hun, som første kvinne, overvintre på Svalbard, 140 kilometer sør for Longyearbyen. I ei 20 kvadratmeter stor fangsthytte fra 1930.  

Hilde Fålun Strøm
Denne uka gir vi deg også et spennende møte med Hilde Fålun Strøm fra Longyearbyen.Hilde gjør nå de siste forberedelsene til ei ganske spesiell overvintring på Svalbard i ei fangsthytte fra 1930. «Hearts in the Ice» heter prosjektet Hilde Fålun skal gjennomføre sammen med norsk-canadiske Sunniva Sørby på Bamsebu. Det er noen år siden jeg besøkte Bamsebu, men sporene etter hvalfangsten som ble drevet i dette området er fortsatt tydelig. Lykke til med forberedelsene, Hilde.

Av andre saker nevner vi:
Politimester i Finnmark vil ha desentralisert politiutdanning, og rektor på Politihøyskolen er åpen for et møte om det
Det norske firmaet Marealis satser tungt utenlands på helsekost av rekeavfall, men kommer ikke inn på det norske markedet
Norge og Grønland faller mange plasseringer når de mest attraktive gruveregionene kåres
 
God helg til alle våre lesere!
Hilsen redaksjonen i High North News
Arne O. Holm
Redaktør
 
          

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: