Det er lagt inn bud på Sydvaranger

Formannskapet i Sør-Varanger er innkalt til orienteringsmøte fredag for en avklaring på hva som skjer med konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Bostyret har forhandlet med èn interessent som har lagt inn bud på konkursboet i Kirkenes.


Bostyret har forhandlet med èn interessent som har lagt inn bud på konkursboet i Kirkenes. 


- Det er ikke oss, sier Frode Nilssen i Leonhard Nilsen & Sønner AS. Selskapet har tidligere bekreftet interesse for Sydvaranger, men har ikke lagt inn bud foreløpig. 

- Vi skal bestemme oss i neste uke, sier Nilssen til High North News. 

Bostyret skriver i sin beretning at det siden konkuråpningen den 18. november har vært ti ulike interessenter som har vist interesse for en mulig transaksjon av hele eller deler av virksomheten. 

Seks av disse har har etter korte innledende samtaler og korrespondanse signert konfidensialitetsavtaler og non-reliance brev, fått tilgang til datamateriale og fått salgspresentasjonen til Swedbank og annet underliggende materiale som er blitt utarbeidet av konkursboet.

Det er etterpå vært holdt en rekke møter med noen av disse interessentene, hvor selskapene i hovedsak har stilt spørsmål om virksomheten som har vært drevet, den umiddelbare salgsprosessen samt om konkursboets tanker rundt videre drift.  Tags