- Det er helt greit at folk er imot oljeleting. Bare sørg for at det er basert på fakta og ikke følelser

-Olje og gass er viktig for oss som region. Stopper utviklingen, er jeg redd den viktige kompetansen vi har forsvinner, sier ordfører i Harstad Marianne Bremnes.
- Vi står på vårt. Arbeiderpartiet har programfestet konsekvensutredning, og den står vi for uansett, sier Marianne Bremnes (51), ordfører i Harstad.

 


- Vi står på vårt. Arbeiderpartiet har programfestet konsekvensutredning, og den står vi for uansett, sier Marianne Bremnes (51), ordfører i Harstad.


Les også hva Statoil-sjef Eldar Sætre tenker


I 2013 vedtok Arbeiderpartiet med to tredjedeler av AP-landsmøtet ja til konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Og nylig la Bremnes ned grunnsteinen for Statoils nye regionskontor for nordområdene i Harstad. Et signalbygg til 300 millioner kroner.

- Olje og gass er viktig for oss som region. Stopper utviklingen, er jeg redd den viktige kompetansen vi har forsvinner, sier Bremnes, som er helt enig i Statoil-sjef Eldar Sætre om å åpne opp for leting på nye områder.


Samarbeid med fiskerinæringen

Bremnes forteller at de nå jobbes med en års-kalender for når det kan skytes med seismikk.

- Det jobbes med en dialog med fiskerinæringen på Senja. Vi ønsker å samhandle omkring «Den blå åker». I tillegg ønsker vi at fiskerinæringen blir med som en del av beredskapsflåten til havs, sier Bremnes.

Hun forteller at det hver eneste dag går båter med 600.000 tonn olje forbi Lofoten hver eneste dag. Og at dette er noe ingen snakker om i oljedebatten.

- Det er fiskerinæringen som kan havet. Og det er viktig å få dem inn i beredskapen. Det er nå vi må bli god på dette området, sier Bremnes.

 

Ordfører Marianne Bremnes i Harstad mener det er fiskerinæringen som kan havet. Og at det er viktig å få dem inn i beredskapen.
Ordfører Marianne Bremnes i Harstad mener det er fiskerinæringen som kan havet. Og at det er viktig å få dem inn i beredskapen. (Foto: Redningsselskapet)

Følelser

Bremnes mener det ligger mye følelser i motstand mot oljeboring i Lofoten, Senja og Vesterålen.

- Det er helt greit at folk er imot oljeleting. Bare sørg for at det er basert på fakta og ikke følelser, sier hun.

Hun mener mye av de gode og saklige debatten forsvinner når den tar for seg plattformer i fjæra og ramponering av turistnæringen.

- Det er mange rare tanker jeg ikke forstår. All oljevirksomhet vil foregå på havets bunn, den vil ikke synes engang. Og området vil også være trålbart for fiskerinæringen, sier Bremnes.

Hun viser til en teknologi som stadig blir bedre, og at alt handler om å kunne spille på lag, samarbeide.

-Verden trenger olje og gass. Og nå handler det om å ikke tappes for kompetanse det har tatt år å få. Og det er i nord utviklingen skjer. Fra 2020 er det fem nye felt som åpnes, avslutter Bremnes.

Gruppeleder for Frp, Dagfinn Olsen mener flertallet i Norge holdes som gisler av et politisk mindretall i saken om oljeleting i Lofoten, Senja og Vesterålen.
Gruppeleder for Frp, Dagfinn Olsen mener flertallet i Norge holdes som gisler av et politisk mindretall i saken om oljeleting i Lofoten, Senja og Vesterålen. (Foto: NFK)

-Holder oss som gisler

Gruppeleder for Frp, Dagfinn Olsen mener flertallet i Norge holdes som gisler av et politisk mindretall i saken om oljeleting i Lofoten, Senja og Vesterålen.

- At Nordland 6 og 7, samt Senja skal vernes fordi noen småpartier har dette som forhandlingskort, det er som å holde flertallet som politiske gisler, sier Olsen, som i ettermiddag skal i debatt i NRK Nordland sammen med Fylkesleder i SV, Marius Meisfjord Jøsevold.

Olsen er klar på at det er oljen som har skapt velstanden i Norge.

-Uansett hvem som styrer etter neste stortingsvalg, så må det åpnes opp for leting. Jeg var på besøk i en fiskeribedrift i Vesterålen for litt siden. Og der kunne de fortelle at folk fra oljenæringen har banket på. Og det er for å be om jobb, sier Olsen.

 
Bruke av rikdommen

Olsen mener man skal bruke av rikdommen som er skapt av oljen, for å skape mer. Og sier helt klart ja til en konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

-Det ser ikke lyst ut med et næringsråd fra SV i Nordland. Det er et mindretalls-tyranni. Det er Høyre, FrP og Arbeiderpartiet som er folkevalgt flertall, sier Olsen, som skjønner Statoil-sjefens ønske om å lete etter olje på nye plasser.

-Det er for lite aktivitet nå. Ikke bare i oljeindustrien, men også i industrien rundt. Vi må bli tøffere, sier Olsen.


Dette er Seismikk: 

Seismikk er en geofysisk måte å undersøke undergrunnen på. Resultatet er et «kart» som viser de geologiske strukturene.

Seismikk er et godt verktøy for leting etter olje og gass.

Ved marin seismikk sendes en trykkbølge ved hjelp av en luftkanon. Deler av denne trykkbølgen blir i løpet av sekunder reflektert. Ved hjelp av moderne teknologi kan man på den måten lage tredimensjonale kart av undergrunnen.

Seismiske undersøkelser kan gjennomføres som såkalte to-dimensjonale (2D) eller tredimensjonale (3D) operasjoner. 3D-seismikk gir et bedre bilde av undergrunnen.   Kilde: NRK

Produksjon og aktivitet på norsk sokkel vil i følge Statoil-sjef Eldar Sætre falle jevnt etter 2025, dersom vi ikke finner nye felt og ny aktivitet. (Foto: Harald Pettersen/Statoil)
Produksjon og aktivitet på norsk sokkel vil i følge Statoil-sjef Eldar Sætre falle jevnt etter 2025, dersom vi ikke finner nye felt og ny aktivitet. (Foto: Harald Pettersen/Statoil)

Fakta om de antatte olje- og gassforekomstene:

Verken den rødgrønne eller den sittende borgerlige regjeringen har åpnet for oljevirksomhet i de aktuelle blokkene Nordland VI og VII samt Troms II.

Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 202 millioner oljeekvivalenter – tilsvarende 1,3 milliarder fat – i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Forekomstene antas å ha en nettoverdi på minst 500 milliarder kroner, men verdipotensialet kan være rundt tre ganger så høyt.

36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.

Forekomstene fordeler seg slik: Nordland VI (43 prosent), Nordland VII (21 prosent), Troms II (20 prosent), Eggakanten (7 prosent), Vestfjorden (5 prosent) og Nordland V (4 prosent).                    Kilde: NTB

Tags