Det blir stadig enklere å krysse grenser i Norden

Having had its mandate extended, leader Eva Tarselius Hallgren of the Border Barriers Council are to create freedom of movement for business in the Nordic countries. (Photo: Matts Lindquist)
Målet er å gjøre det enkelt for folk og bedrifter å flytte og arbeide på tvers av de nordiske grensene. – Det handler om bevegelsesfrihet, sier leder Eva Tarselius Hallgren i Grensehinderrådet.Målet er å gjøre det enkelt for folk og bedrifter å flytte og arbeide på tvers av de nordiske grensene. – Det handler om bevegelsesfrihet, sier leder Eva Tarselius Hallgren i Grensehinderrådet.

– Norden skal bli den mest integrerte regionen i verden og en modell for andre land for grenseoverskridende samarbeid. Og fokus for 2018 er å bryte enda flere barrièrer, også digitale, sier Hallgren.

Grensehinderrådet har som oppdrag fra de nordiske regjeringene å bekjempe grensehindre som bremser for jobber og vekst i Norden. Rådet prioriterer de viktigste grensehindrene og forsøker så å drive fram en løsning hos de berørte departementene.

- Gjennom tett kontakt med pendlere får Nordisk ministerråds sekretariat beskjed om det som oppfattes som grensehinder, så tar vi dette videre til beslutningstakerne, forteller lederen.

Eva Tarselius Hallgren fra Sverige er ny leder i Grensehinderrådet og Kimmo Sasi fra Finnland er nytt medlem. (Foto: Mads Lindquist)
Eva Tarselius Hallgren fra Sverige er ny leder i Grensehinderrådet, mens Kimmo Sasi fra Finnland er nytt medlem. (Foto: Mads Lindquist)

Større målsetning

Med en enda større målsetning om at flere grensehinder skal ryddes av veien, har nå næringslivet fått enda større fokus.

- At grensebarrierer fjernes betyr at det blir enklere for de som pendler, studerer og det skal nå bli enda lettere for selskaper som opererer på tvers av landegrensene i Norden, sier lederen.

Utfordringen i grensehinderarbeidet er ofte de sosiale rettighetene og skattespørsmålene, altså at arbeidstakere, studenter og pensjonister skal kunne flytte mellom landene og beholde sine rettigheter. 

- Vi jobber spesielt med problemer knyttet til arbeidsmarkedet, utdanning og trygd, forteller Hallgren.

I årenes løp har de nordiske landene utarbeidet egne nasjonale regelverk som ikke lar seg harmonisere med hverandre og som skiller seg ut. Dette skaper problemer for både enkeltmennesker og bedrifter.

Mange hinder er løst

Rundt 65.000 nordiske statsborgere bor i ett nordisk land og jobber i et annet. Til sammen bidrar de nordiske grensependlerne med 5,3 milliarder euro til den nordiske økonomien, samtidig som landene sparer millionbeløp i arbeidsløshetsstønad.

- Foretak som skal ta med arbeidsmaskiner inn i Norge slipper nå å deponere moms i Norge, det har blitt enklere å godkjenne utdanninger på tvers av landegrensene, og selv om en fra Finland har jobbet utenlands, finnes det nå rettigheter for voksenopplæring og videreutdanning i hjemlandet, forklarer Hallgren.

Allerede i 2016 resulterte arbeidet i bedret bevegelighet for blant andre svenske snøscooterførere, unge islandske arbeidssøkere og universitetsutdannede grønlendere. I 2017 ble mangelen på informasjonsflyt knyttet til reindriftsnæringen og vedlikehold av reingjerder på den norsk-svenske grensen løst.

- Grensehinderrådet startet arbeidet i 2018 med en Kick-off hvor fokus var et enda tettere samarbeid, nettverksbygging og et økt tempo for å finne fram til løsninger raskest mulig, sier Hallgren.

Identifikasjon

Videre skal det grenseoverskridende arbeidet gå inn i digitaliseringens verden.  I forbindelse med kick-offén ble det også arrangert et seminar om cybersikkerhet og digitalisering.

- Vi ønsker å få fortgang og sette oss i førersetet når det kommer til EUs grenseoverskridende e-legitimasjon (eIDAS), og har satt i gang et treåring prosjekt med mål om å kunne gjenkjenne legitimasjon på tvers av landegrensene. Prosjektet ledes av digitaliseringsmyndighetene Difi som har begynt å utarbeide en prosjektplan, sier Hallgren.

Målet med eID er at mer bruk av elektronisk kommunikasjon på tvers av landene gir mer effektiv samhandling og på den måten bidrar til sterkere økonomisk vekst. Kort sagt skal det få mer fart på det indre marked.

- I tillegg ser vi på muligheten for både omsorg og e-resepter på tvers av landegrensene, noe som vil bety positive muligheter for de som pendler og reiser i Norden. Jeg er overbevist om at vi skal klare å bryte mange grensebarrièrer i 2018, kanskje vil vi overgå våre egne målsetninger, sier Hallgren.


FAKTA OM GRENSEHINDERRÅDET:
  • Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt organ, som har fått i oppdrag av de nordiske regjeringene å fremme den frie bevegelsen innenfor Norden, både for enkeltpersoner og foretak.
  • Grensehinderrådet begynte sitt virke i 2014.
  • Formannskapet i Grensehinderrådet skifter årlig mellom de nasjonale medlemmene i Grensehinderrådet og følger formannskapet i Nordisk ministerråd.
  • Formannskapet i Grensehinderrådet skal lede grensehinderarbeidet i samarbeid med Nordisk ministerråds generalsekretær.

(Kilde: Nordisk Ministerråd)


Nøkkelord