Derfor drikker russerne

Alkoholen tilhører russisk kultur.
– Studier viser at russere drikker cirka 16 liter ren sprit i året. Men jeg vet at konsumet er mye høyere. Vi regner med at det egentlige tallet er rundt 30 liter per person i året, sier professor Odd Nilssen ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, til NRK.

– Det er gammel tradisjon for å drikke alkohol i Russland, og da spesielt for menn. Det er et slags tegn på maskulinitet. Det å la vær å drikke, er et tegn på maskulin svakhet, mener han.

Andrey Kazakov er fra Arkhangelsk og flyttet til Norge for fire år siden. Nå bor han i Bodø, og jobber på Universitetet i Nordland.

Han begynte ikke å drikke før han var 21 år, og kjenner seg slett ikke igjen i drikkepresset.
– Jeg har aldri opplevd å bli presset til å drikke hvis jeg ikke har lyst. Det har alltid vært akseptert å si nei, det er min erfaring, sier Andrey Kazakov til NRK.