Departementet møter fiskerinæringen i morgen

Nærings- og fiskeridepartementet møter fiskerinæringen i morgen. På dagsorden: Det russiske importforbudet mot norsk sjømat og mulige tiltak.

Nærings- og fiskeridepartementet møter fiskerinæringen i morgen. På dagsorden: Det russiske importforbudet mot norsk sjømat og mulige tiltak. 

Møtet skal ledes av statssekretær Amund Drønen Ringdal, og organisasjonene som er invitert er Norges Sildesalgslag, Fiskeri- og havbruksnæringes landsforening, Norske Sjømatbedrifters landsforening, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Norges Sjømatråd. 

- Jeg er fornøyd med at Norges Sjømatråd sist fredag varslet at de vil styrke markedsføringsarbeidet, og omprioritere ressurser for å holde på den høye etterspørselen etter norsk sjømat globalt. Vi vil i tett samarbeid med næringen se på også andre tiltak som kan gjennomføres for å lette situasjonen. Jeg vil vurdere alle innspill, og jeg har oppfordret næringen til å komme med sine synspunkter på hva som best kan bidra både på kort og lang sikt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Tags