Departementet møter fiskerinæringen i morgen

Nærings- og fiskeridepartementet møter fiskerinæringen i morgen. På dagsorden: Det russiske importforbudet mot norsk sjømat og mulige tiltak.

Nærings- og fiskeridepartementet møter fiskerinæringen i morgen. På dagsorden: Det russiske importforbudet mot norsk sjømat og mulige tiltak. 

Møtet skal ledes av statssekretær Amund Drønen Ringdal, og organisasjonene som er invitert er Norges Sildesalgslag, Fiskeri- og havbruksnæringes landsforening, Norske Sjømatbedrifters landsforening, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Norges Sjømatråd. 

- Jeg er fornøyd med at Norges Sjømatråd sist fredag varslet at de vil styrke markedsføringsarbeidet, og omprioritere ressurser for å holde på den høye etterspørselen etter norsk sjømat globalt. Vi vil i tett samarbeid med næringen se på også andre tiltak som kan gjennomføres for å lette situasjonen. Jeg vil vurdere alle innspill, og jeg har oppfordret næringen til å komme med sine synspunkter på hva som best kan bidra både på kort og lang sikt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: