Departement på vikende front; Kjente ikke omfanget av NIS-skip.

Kanskje Hurtigruteskipet "Fram" og HTGs "Langøysund" fortsatt kan seile under NIS-flagg på Svalbard? Departementet vil i alle fall bruke mer tid på vurderingen. (Foto: Hurtigruten og Bjoertvedt Wikimedia Commons).
Uklarhetene omkring hvilke skip som har lov til å seile på Svalbard fortsetter. Departementet utsetter fristen for NIS-registrerte skip etter å ha blitt klar over omfanget.

Uklarhetene omkring hvilke skip som har lov til å seile på Svalbard fortsetter. Departementet utsetter fristen for NIS-registrerte skip etter å ha blitt klar over omfanget.

Ifølge Svalbardposten vil Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) nå bruke hele dette året til å vurdere konsekvensene av at NIS-registrerte skip ikke får lov til å operere på Svalbard.

Ikke klar over omfanget

-Departementet var ikke klar over omfanget, hevder statssekretær Dilek Ayhan overfor avisen.

Det var etter at Sjømannsforbundet, i fjor sommer, aksjonerte mot rederiet «Henningsen transport og guiding» (HTG) i Longyearbyen det kom frem at departementet hadde foretatt en ny avklaring av hva som defineres som «norske havner» i loven om NIS (Norsk internasjonalt skipsregister).

Norsk havn eller ikke?

Mens Sjøfartsdirektoratet i utgangspunktet mente Svalbard lå utenfor det som kunne defineres som norsk havn, mente departementet, den gang, det motsatte.

En slik fortolkning vil imidlertid ramme flere enn HTG. For eksempel er Hurtigrutens store cruiseskip, MS «Fram» registrert i NIS, det samme frakteskipet «Nordbjørn» som går i fast rute til Svalbard bl.a. for Posten – og diverse andre turistskip.

LO-sjefen på banen

For skip registrert i NOR gjelder norske tariffavtaler, mens man innenfor NIS kan benytte internasjonale arbeidskontrakter. Dette var da også bakgrunnen for Sjømannsforbundets aksjon mot HTG, en aksjon som fikk LO-sjef Gerd Kristiansens fulle støtte.

I fjor sommer fikk Sjøfartsdirektoratet beskjed fra Nærings- og fiskeridepartementet om at alle skipseiere skulle informeres om fortolkningen, og som dermed måtte foreta omregistrering til NOR – Norsk ordinært skipsregister.

Frist til 1. juli

Til High North News skrev direktoratet da: Sjøfartsdirektoratet har tatt kontakt med de norske rederiene som har skip registrert i NIS som går i faste ruter på Svalbard.

Direktoratet har orientert disse om endringene i praktiseringen av norsk lovverk når det gjelder anløp på Svalbard. Konsekvensen for rederiene er at NIS-skip etter 1. juli 2015 ikke lenger kan gå i rute mellom Svalbard og fastlandet eller mellom havner på Svalbard.

Den lange tidshorisonten gjør at rederiene får tid til å finne praktiske løsninger for sine skip og trafikk på Svalbard. Sjøfartsdirektoratet har i tillegg gjennomgått det maritime regelverket, og ikke funnet behov for å foreta endringer i lover eller forskrifter.

Ikke lang nok – for NFD

Den lange tidshorisonten man her mente å ha gitt rederne var tydeligvis ikke lang nok – i alle fall ikke for departementet som hadde gitt direktoratet jobben med informasjonsgangen.

Når statssekretær Ayhan nå sier til Svalbardposten at «departementet ikke var klar over omfanget av skip som opererte på Svalbard i strid med bestemmelsen», kan det tyde på at protestene har vært kraftige.

Nå skal det såkalte «fartsområdeutvalget» se nærmere på om det bør foreslås en endring, slik at skip som opererer på Svalbard likevel kan være registrert i NIS.

 

Les hva HNN tidligere har skrevet om striden omkring NIS, NOR og HTG på Svalbard her. 

 

LO-sjef Gerd Kristiansen var rasende på Henningsen transport & guiding sist sommer. Nå utsetter departementet hele saken. Foto: Tri Nguyen Dinh.
LO-sjef Gerd Kristiansen var rasende på Henningsen transport & guiding sist sommer. Nå utsetter departementet hele saken. Foto: Tri Nguyen Dinh.

Tags