Nyhetsbrev: Den arktiske kamparenaen

Justisminister Emilie Enger Mehl og forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på pressekonferanse angående årets trussel- og risikovurderinger fra E-tjenesten, PST og NSM. (Foto: Forsvarsdepartementet).

Kjære leser; Det kjempes på flere arenaer i nord. Sverige og Finland kjemper om Nato, Vesten om samarbeid, det kjempes om norske fiskekvoter og kanskje en av de viktigste kampene av alle; for klimaet og en levelig jord. Her er uka sett fra nord.

Det jobbes iherdig med å tette alle huller i sikkerhetssamarbeidet om Arktis. 

Mens Norges nye forsvarsavtale med USA settes ut i livet, forhandler Sverige, Finland og Danmark om tilsvarende avtaler med Washington D.C. 

Sikkerhetssituasjonen i Europa tilspisser seg stadig, og det rapporteres i økende tilfang om russiske arktiske våpensystemer og militært personell som går tapt i Russlands krig i Ukraina. 

På grunn av økt behov for samarbeid i Arktis fått USAs president offentliggjort nominasjonen til den nyopprettede stillingen som USAs ambassadør for Arktis. 

Den triste sannheten er at Russlands uprovoserte angrep på Ukraina har avsluttet flere tiår med samarbeid og samarbeid i Arktis, som en representant fra det amerikanske utenriksdepartementet sa under et arrangement nylig. 

Også i Norge merkes den nye sikkerhetssituasjonen godt;

– Krigen i Ukraina har forsterket Russlands behov for å befeste sine sikkerhetsinteresser i Arktis, sier assisterende direktør i Etterretningstjenesten. 

Gass og fiskekvoter

Russlands største produsent av flytende naturgass ligger ikke på latsiden, og den første flytende tankeren vil ankomme Barentshavet innen en måned og sette i gang ballett av LNG-tankere opp og ned langs Norges kystlinje. 

I Norge skal regjeringen nå avklare hvordan utløpte strukturkvoter verdt flere milliarder skal fordeles innad i fiskeflåten. 

Klimakampen 

Det protesteres mot at Det europeiske råd kan fjerne omtalen av svart karbonutslipp i Arktis fra EUs maritime regulering denne uken. 

De gode klimanyhetene er at innholdet av tre tungmetaller i Pasvikelva var redusert med så mye som 70-80 prosent allerede i 2021, sammenlignet med de fem siste årene før smelteverket i Nikel i Russland ble nedlagt.

 Dette og mer kan du lese i High North News. 

Tips oss gjerne om det du vil lese mer om.

Med ønske om en god helg på vegne av redaksjonen, nyhetsredaktør Trine Jonassen.

Nøkkelord