Den amerikanske kystvakten tildeler kontrakt for ny isbryter i polarklassen

USCG Polar Security Cutter
Datakonstruert bilde av den nye USCG Polar Security Cutter. (Kilde: USCG/VT Halter Marine)
Den amerikanske kystvakten ser endelig ut til å kunne anskaffe seg en tung, ny isbryter. Men de første hindrene – inkludert spørsmål om lavpristilbud og mangel på teknisk kompetanse – er allerede i ferd med å dukke opp i horisonten.

Den amerikanske kystvakten har tildelt VT Halter Marine Inc., et skipsverft i Mississippi, en kontrakt på design og bygging av en ny tung isbryter, også kjent som the Polar Security Cutter (PSC). Kontrakten er vurdert til 745,9 millioner amerikanske dollar og omfatter design, prosjektering og byggekostnader for den første i det den amerikanske kystvakten håper skal bli et utvalg på seks nye isbrytere. I følge kystvakten vil byggingen starte opp i 2021 og målet er at skipet skal overleveres i 2024.

Det var minst tre verft og konsortier som deltok i anbudskonkurransen om byggingen av kutteren. Det later til at pris og ikke teknisk kompetanse eller tidligere erfaring med bygging av isbrytere var avgjørende for seieren. "VT Halter slo minst to andre budgivere, og på det nåværende stadium kan man bare anta at VT Halters bud var det mest attraktive budet basert på pris, ettersom ytterligere informasjon ikke er tilgjengelig enda. Det som er åpenbart, er at VT Halter ikke vant konkurransen basert på erfaring eller teknisk kompetanse", forklarer Ryan Uljua, Senior Fellow ved The Arctic Institute, en upartisk tankesmie.

Har vært på gang i mer enn et tiår

Den amerikanske kystvakten har i mer enn et tiår jobbet med finansieringen av en ny isbryter i polarklassen. I øyeblikket omfatter kystvaktens utvalg av isbrytere blant annet den 42 år gamle tunge isbryteren Polar Star, som gjennomgikk en omfattende treåring reaktivering i 2013. Til tross for dette lider skipet stadig under mekanisk slitasje og krever kontinuerlig dyre reparasjoner. Kystvaktens medium-isbryter Healy er også inne i sitt tredje tiår i tjeneste.

Etter gjentatte bønner om finansiering i løpet av det siste tiåret har den amerikanske kystvakten nå sikret seg tilstrekkelig finansiering for omtrent en milliard amerikanske dollar for å betale for den første tunge isbryteren på over 40 år. Den største delen av finansieringen, 844 millioner dollar, ble bevilget i løpet av de to siste årene.

"The Polar Security Cutter er nøkkelen til vårt nærvær i polområdene", sa admiral Karl L. Schultz, kommandant for den amerikanske kystvakten. "Denne kontrakten markerer et viktig skritt på veien mot å bygge nasjonens komplette utvalg på seks polare isbrytere for å møte de særegne oppdragskravene som har vokst frem på grunn av økt handel, turisme, forskning og internasjonale aktiviteter i Arktis og Antarktis".

Denne suksessen sier også noe om innsatsen fra Alaskas delegasjon i kongressen og kystvaktens lobbyinnsats. Mens den amerikanske kystvakten har en ønskeliste som omfatter totalt tre tunge og tre medium isbrytere, gjenstår det å se om den lykkes med å sikre seg ytterligere bevilgninger de kommende årene.

VT Halters første isbryter

I tillegg til vinnerbudet kom de øvrige anbudene fra Fincantieri Marinette Marine (FMM), hvis partnere inkluderer Vard og Aker Arctic, som alle er svært erfarne med design og bygging av isklassifiserte fartøyer, inkludert byggingen av kystvaktas isbrytere som opererer på de store sjøene som ligger i grenseområdet mellom det nordlige USA og Canada. Et annet bud som ikke nådde opp kom fra Bollinger, et skipsverft ved Gulfkysten i Louisiana.

Eksperter peker på en generell mangel på ekspertise blant USA-baserte skipsverft når det kommer til bygging av isbrytere. Isbryteren Healy ble bygget av det nå nedlagte verftet Avondale for mer enn 20 år siden. "Vinneren av PCS-anbudet, VT Halter, har ingen erfaring med å designe eller bygge skip med is-klassifisering, enn si tunge isbrytere. Gitt at kontrakten omfatter opsjoner for inntil tre isbrytere virker det som om den amerikanske kystvakten håper å utvikle hjemlig ekspertise på konstruksjon av isbrytere fra Scratch hos VT Halter ved Gulfkysten", sier Uljua.

En lavpris-isbryter?

Mens prislappen på 750 millioner dollar kanskje befinner seg i nedre del av hva som ble forventet, advarer eksperter mot potensielle kostnadsoverskridelser. USA har ganske enkelt ikke mange eksempler å gå ut fra. Den lille kommersielle isbryteren og offshore supply-skipet Aivig, som Edison Chouest Offshore, et verft i Louisiana, bygde for Shell i 2012, fikk til slutt kostnadsoverskridelser på mer enn 25 prosent, og endte opp med å koste 200 millioner dollar i stedet for de opprinnelig planlagte 150 millionene.

"Enkelte estimater vurderer de prosjekterte kostnadene ved enkelt isbryter til nærmere en milliard dollar, særlig for hovedskipet i en klasse", sier Uljua. Og mens isbrytere bygd utenlands, for eksempel de som blir bygget i Finland, kommer med en lavere prislapp, var ikke det en aktuell mulighet på grunn av politiske vurderinger.

VT Halters bud fulgte mest sannsynlig en tilnærming kalt ‘laveste pris som er teknisk akseptabel’ (LPTA), og kunne med det underby mer erfarne skipsbyggere. For den amerikanske kystvakten, som må håndtere pågående budsjettkutt og fortsatt har igjen å finne tilleggsbevilgninger for å betale for fremtidige isbrytere, kan det ha vært svært attraktivt å ha muligheten til å spare kostnader. Og her ligger kanskje det første hinderet for den første tunge amerikanske isbryteren på mer enn fire tiår. "Gitt det store spriket i isbryter-spesifikt talent og erfaring mellom VT Halter og FMM, antar jeg også at det vil komme innvendinger mot tildelingen. Og innvendinger kan vise seg å være den første hindringen VT Halter møter når selskapet skal forsøke å imøtekomme kystvaktens offensive tidslinje for byggingen", konkluderer Uljua.

Redaksjonen opplyser om at Malte Humpert er en av grunnleggerne av The Arctic Institute.

 

Artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: