– Demokratisk problem med få realfagsjenter

Rådgiver i Norsk olje og gass, er bekymret over at så få jenter velger teknologisk og realfaglig utdanning.
Det nærmer seg søknadsfrist både til realfag på videregående skole og høyere utdanning. Søknadsfristen for å velge realfag på videregående skole er 1. mars, og til høyere utdanning 15. april.
Siri Arntzen, kunnskapsrådgiver i Norsk olje og gass, mener det er og blir et problem at for få kvinner velger teknologisk og realfaglig utdanning.
- Det står ikke i stil med at strategien for fremtidens Norge så tydelig er rustet på dette fagfeltet,  sier hun til Harstad Tidende.
Det er over 60 prosent kvinnelige studenter på universitetene, men på de teknologiske og realfaglige retningene er det kun 25 prosent som søker. – I olje- og gassbransjen er det fortsatt kun 20 prosent kvinner. Offshore er det enda verre, sier hun.