- Delelinjeavtalen med Norge eksempel til etterfølgelse, sier Putin

Vladimir Putin discussed cooperation and opportunities in the Arctic with his Icelandic colleague, President Gudni Johannesson and Finnish Sauli Niinistö for almost two hours. (Photo: Arne O. Holm)
Vladimir Putin discussed cooperation and opportunities in the Arctic with his Icelandic colleague, President Gudni Johannesson and Finnish Sauli Niinistö for almost two hours. (Photo: Arne O. Holm)

Arkhangelsk (High North News): Finland lover å løfte det arktiske samarbeidet til et ny nivå når de overtar lederskapet i Arktisk Råd. Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland trekkes fram som modell når Finland lanseres slagordet ”Exploring Common Solutions”.

Read in English

Og president Vladmir Putin lover å komme hvis han inviteres til et toppmøte sammen med Donald Trump.

Dette var noen av resultatene etter torsdagens eksklusive topp-møte mellom tre presidenter i Arkhangelsk.

Først på talerstolen, vert og hovedattraksjon, president Vladimir Putin.

Deretter Finlands president, Sauli Niinistö.

Og til slutt Islands president Gudni Johannesson.

Norge og Russland løste dette på en for begge parter nyttig måte
Vladimir Putin

Konfliktene lagt til side

Konfliktene ble lagt til side i den grad at selv pågående sanksjoner mot Russland og påstander om aggressiv militær aktivitet i Arktis ikke skapte store diskusjoner mellom de tre presidentene.

Seansen foregikk i et fullsatt Lomonosov Arkhangelsk Drama Theatre, en arena ikke minst Putin behersket til fulle. 

I salen satt, blant andre, den amerikanske ambassadøren og Norges utenriksminister Børge Brende. Brende forlot imidlertid møtet før samtalene mellom de tre presidentene var avsluttet.

Russland militært overlegen

Og nettopp i Norges fravær, i alle fall på scenen, ble det lagt merke til at først Finlands president, og deretter Vladimir Putin, trakk fram delelinjeavtalen med Norge som et eksempel på hvordan forhandlinger i Arktis skal foregå.

– Norge og Russland løste dette på en for begge parter nyttig måte, sa Putin, og la til:

– Norge er lite, et land med betydelig mindre militære ressurser enn Russland. Men Russland har aldri brukt makt for å presse gjennom sin vilje. Norge er mye mindre enn Russland og våre militære styrker kan ikke sammenlignes. Militær makt skal likevel ikke avgjøre uenigheter. Spørsmål må løses i åpenhet. Urettferdighet og uenighet bør løses ved hjelp av FN, sa den russiske presidenten.

Vladimir Putin på talerstolen i Arkhangelsk. I tillegg til å diskutere arktiske spørsmål, benyttet han også for første gang offentlig å benekte påstander om innblanding i den amerikanske valgkampen. (Foto: Arne O. Holm)
Vladimir Putin på talerstolen i Arkhangelsk. I tillegg til å diskutere arktiske spørsmål, benyttet han også for første gang offentlig å benekte påstander om innblanding i den amerikanske valgkampen. (Foto: Arne O. Holm)

Arktis´ kamp for toppmøte

Debatten avslørte også at det allerede foregår en slags forsiktig maktkamp i jakten på at det første politisk toppmøte mellom Donald Trump og Vladimir Putin skal arrangeres i Arktis.

Finland, som overtar lederskapet i Arktisk Råd i mai, ønsker å bruke denne posisjonen til å arrangere et toppmøte. Det samme ønsker Island, i tilknytning til sin store, årlige konferanse, Arctic Circle.

Island har hatt slike ambisjoner i flere år, men siste forsøk strandet nettopp på grunn av konflikten knyttet til Ukraina.

– Vi vil være veldig tilfreds med å få muligheten til å være vertskap for et slikt toppmøte. Men skal det arrangeres et slikt møte, må vi også ha noe å si og diskutere. Nå vil vi følge utviklingen, for å se om vi kan finne noen felles mål, sa president Sauli Niinistö.

– Men med et slikt toppmøte vil vi vise at vi står ved vårt felles løfte om at Arktis skal være et område med dialog, og at denne tradisjonen fortsatt gjelder i nord. Vi vil rette oppmerksomheten mot konstruktivt samarbeid mellom de arktiske aktørene, og synes det er på tide å løfte det arktiske samarbeidet til et nytt nivå, la han til.

Putin vil komme

Vladimir Putin fulgte opp den finske invitasjonen, men understreket nødvendigheten av gode forberedelser både i øst og vest.

– Hvis det blir et slikt møte, vil jeg være forberedt og klar til å delta, sa Vladimir Putin.

Diskusjonene om et slikt toppmøte mellom øst og vest, illustrerer hvordan aktører på begge sider av konfliktlinjene ønsker i gjøre Arktis til et åpent vindu for kontakt og forhandlinger.

Det er utvilsomt også et poeng at etter at Finland har ledet Arktisk Råd de neste to årene, er turen kommet til Island, og deretter Russland.

Nøkkelord