De nordnorske fylkene får 50 millioner til bredbåndsutbygging

Gruppeleder for Nordland Høyre, Beate Bø Nilsen. Pressefoto
- Dette er god distriktspolitikk i praksis, sier gruppeleder for Høyre i Nordland fylkeskommune, Beate Bø Nilsen.

Stortinget bevilget 50 millioner kroner ekstra til bredbånd i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB).

De tre nordnorske fylkene får tilsammen nærmere 50 millioner kroner. Bredbåndsmidlene fordeles til fylkeskommunene ut fra en fordelingsnøkkel som skal gi en større andel til de fylkeskommunene som trenger midlene mest.

  • Finnmark får tilsammen 7.003.874 kroner. 
  • Tromsø får 10.659.625 kroner. 
  • Fordelingen viser at Nordland er et av fylkene som kommer best ut med i overkant av 30 millioner fra ordinære bevilgningen samt tillegget i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

- I revidert nasjonalbudsjett vedtok Stortinget å bevilge 50 millioner kroner til en ekstraordinær økning av bredbåndstilskuddet. Det vil gi et samlet bredbåndstilskudd på om lag 250 millioner kroner i 2019, 100 millioner kroner mer enn i 2018. Ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett skal blant annet bidra til utbygging til husstander og virksomheter som i dag har tilbud om bredbånd basert på Telenors kobbernett, og hvor det ikke finnes et annet tilbud eller planer om utbygging av tilstrekkelig godt bredbånd på kommersielt grunnlag, sier fylkestingsrepresentant i Nordland Venstre, Arne Ivar Mikalsen. 

God distriktspolitikk

- Dette er god distriktspolitikk i praksis, sier gruppeleder for Høyre i Nordland fylkeskommune, Beate Bø Nilsen i en pressemelding. 

Det er en kjensgjerning at mange bedrifter og privatpersoner i grisgrendte strøk i Nordland har problemer med for dårlig internettforbindelse. Tilgang til bredbånd bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping, en enklere hverdag, og er viktig for at man skal kunne ta del i samfunnet. Målet er at  hele fylket skal få mulighet for tilknytning til bredbånd. Det er faktisk noe hvite flekker enda på «breibåndkartet. Derfor er det gledelig at regjeringen tildeler Nordland fylkeskommune betydelige mer midler slik at vi kan tildele til flere prosjekter, legger gruppeleder for KrF Arve Knutsen til. 

Langt framme

Internasjonale rangeringer viser at Norge ligger svært langt fremme når det gjelder tilbud og bruk av bredbånd og internett. Nesten alle landets husstander har i dag mulighet til å få bredbånd med en grunnleggende hastighet som er god nok til å lese aviser, bruke e-post og offentlige portaler.

- I 2018 hadde hele 82 prosent av norske husstander tilbud om 100 Mbit/s bredbånd, mot bare 63 prosent i 2013. Den markedsbaserte politikken, hvor det er private bredbåndaktører som i hovedsak står for utbyggingen og finansieringen av bredbåndstilbudet, har ligget fast i mange år og er svært vellykket, sier gruppeleder for FrP Richard Dagsvik.

Kommersielle aktører bygger også bredbånd i høyt tempo. Fra 2017 til 2018 fikk cirka 180 000 flere husstander tilbud om fiberbredbånd.

For mobilt bredbånd har kraftig 4G-utbygging de siste årene gjort at 97 prosent av husstandene estimeres å ha innendørs 4G-dekning ifølge siste dekningsrapport. De kommersielle aktørene bygger ut bredbånd der det er lønnsomt. Enkelte steder er det imidlertid ikke grunnlag for kommersielle investeringer, og derfor har staten gjennomført tiltak som skal legge til rette for utbygging også i disse områdene.

Her er oversikten over fordelingene

Fylke

Husstander

RNB

Ordinært

Samlet pr fylke

Akershus

          258 161

            4 373 232

           14 402 156

               18 775 388

Aust-Agder

             52 273

            1 748 365

             7 273 028

                  9 021 394

Buskerud

          125 680

            1 824 885

             8 040 161

                  9 865 046

Finnmark

            34 356

               118 258

             6 885 616

                  7 003 874

Hedmark

            92 354

            7 162 732

           20 206 891

                27 369 623

Hordaland

          236 594

            2 348 931

             8 445 422

               10 794 353

Møre og Romsdal

          117 658

            3 288 040

           13 923 244

               17 211 283

Nordland

          111 148

            4 830 033

           25 303 741

               30 133 774

Oppland

             88 746

            4 023 095

           11 054 415

               15 077 510

Oslo

          340 444

                           - 

                            -  

                                -  

Rogaland

         201 313

            2 098 502

              7 717 245

                  9 815 747

Sogn og Fjordane

             47 402

            1 583 731

              8 348 974

                  9 932 705

Telemark

             80 342

               920 558

              6 160 784

                  7 081 342

Troms

             78 127

            1 066 642

              9 844 878

                10 911 520

Trøndelag

          216 646

            9 588 183

           35 299 031

                44 887 215

Vest-Agder

             82 590

            2 335 018

              8 324 606

                10 659 625

Vestfold

          112 662

               635 348

              1 891 869

                   2 527 217

Østfold

          132 761

            2 054 445

              6 627 938

                   8 682 383

Norge totalt

      2 409 257

          50 000 000

         199 750 000

               249 750 000

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: