– De er kun opptatt av reindrifta

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) reagerer uttalelser fra Norske Samers Riksforbund

Det gjelder den nye kraftlinja til Skaidi, som snart skal realiseres, skriver IFinnmark.no

– Jeg oppfatter det som utrolig at NSR etter konsultasjoner som ingen andre får delta i, tydeligvis har nådd frem hos statsråden. Signalene er at «dere får linja, men ingenting annet når det gjelder naturbasert virksomhet i Finnmark». De vil sette en stopper for hyttebygging, veier, gruvedrift og vindmøller. Nå har de lagt kortene på bordet, de vil ikke ha aktivitet. Det er reindrifta, men ingenting annet, sier Simensen til iFinnmark.