Datoen er satt for framleggelsen av ny kvotemelding for fiskerinæringa

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth
Det er store forventninger i fiskeflåten til den nye kvotemeldinga. Her fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap). (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet). 

– Kvotemeldingen skal sikre forutsigbarhet og en mer rettferdig fordeling av fiskeressursene. Vi skal sikre en mer helhetlig fiskeripolitikk. Det er viktig for fiskeflåten og for lokalsamfunn langs hele kysten. Det sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap), som har datoen klar for lanseringen av den mye omtalte kvotemeldinga.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) legger frem den nye kvotemeldingen for fiskerinæringen i Tromsø, 12. januar. Det kommer fram i en pressemelding. 

Kvotemeldingen er regjeringens forslag til hvordan fiskeripolitikken og fordeling av fiskekvoter skal organiseres i årene som kommer. Kvotesystemet handler nemlig om regler for hvem som kan fiske, hvor mye, og hvordan. 

Som High North News tidligere har omtalt, vil et av de viktigste temaene i kvotemeldinga handle om hvordan strukturkvoter skal tilbakeføres innad i fiskeflåten; et fordelingsspørsmål som har skapt debatt i næringa. Det handler om store verdier ettersom om lag 40 prosent av alle fartøykvoter er på såkalte strukturkvoter. 

Store forventninger

I et intervju med Fiskeribladet går ikke fiskeriministeren i detalj på innholdet i den kommende meldinga, men sier den vil være i tråd med regjeringens politikk. 

– Meldinga er laget med bakgrunn i regjeringas politikk, meislet ut på Hurdal. Det handler om rettferdig fordeling, mer stabile rammebetingelser, bosetting langs kysten, en variert fiskeflåte og å styrke industriens tilgang på råstoff. Dette uavhengig hvem som er statsråd, sier Myrseth til avisa.  

– Vi må lytte til den kritikken som har kommet, ikke minst fra Riksrevisjonen, som har vist at mer av ressursene over tid har blitt flyttet på færre hender. Det vil vi ta tak i, sier fiskeriministeren til NRK. 

Til NRK sier leder i Nord Fiskarlag, Roger Hansen, at det er høye forventninger til at Cecilie Myrseth skal legge frem en politikk som kommer den minste flåten til gode.

– Om ikke dagens regjering, som skal være en distriktsvennlig regjering, ikke klarer å få med seg Stortinget på en melding som sørger for den minste flåten, så vil mange bli skuffet.

I organisasjonene for de store kystrederiene og den havgående flåten er det samtidig bekymringer rundt konsekvensene for deres aktivitet dersom regjeringen gjør for store endringer i kvotegrunnlaget. Dette handler blant annet om lån som er tatt opp for oppkjøp av dyre kvoter og fartøy. 

– Kvotemeldingen skal sikre forutsigbarhet og en mer rettferdig fordeling av fiskeressursene. Vi skal sikre en mer helhetlig fiskeripolitikk. Det er viktig for fiskeflåten og for lokalsamfunn langs hele kysten, sier fiskeri- og havministeren i pressemeldingen.

Les også

Nøkkelord