Danske forskere roser uranavtale

Det er i forbindelse med gruvedrift i Kvanefjell, der Greenland Minerals and Energy (GME) har utvinningstillatelser for flere mineraler, at det kan bli aktuelt med en søknad om uttak og eksport av uran. (Foto: GME).
Danske forskere mener at uranavtalen mellom Danmark og Grønland er et skritt i riktig retning, mens kritikerne hevder det stikk motsatte.

 

Danske forskere mener at uranavtalen mellom Danmark og Grønland er et skritt i riktig retning, mens kritikerne hevder det stikk motsatte.

Frontene er fremdeles steile i diskusjonen om uranavtalen som er inngått mellom Danmark og Grønland. Avtalen, som tidligere er omtalt i High North News, slår fast at det er Grønlands ansvar og myndighet å gi utvinningstillatelse for bl.a. uran, mens Danmark har det internasjonale ansvaret i henhold til inngåtte avtaler om ikkespredning av materiale som kan brukes til fremstilling av f.eks. atombomber. 

Bra for selvstendighet

I et notat som ble fremlagt for kort tid siden hevder to danske forskere ved Dansk institutt for internasjonale studier, at avtalen er klargjørende og et skritt i riktig retning, også for en eventuelt Grønlandsk selvstendighet.

I notatet, som er omtalt av den grønlandske radiostasjonen KNR, roser forskerne spesielt detaljeringsgraden i avtalen. 

Har system på plass

En av forskerne som har gjennomgått avtalen, Cindy Vestergaard, mener at den er en fordel for Grønland, på sikt.

-Huske at det for både Grønland og Danmark er en hilt ny erfaring, dette så kunne bli en mulig eksportør av uran. Jeg tror at man har lært at det er viktig å ha alt regelverk på plass, og at begge sider har interesse av å oppfylle internasjonale standarder.

Hvis tiden kommer for at Grønland blir en egen stat, så har man allerede et system på plass slik at man også kan til hjem forhold som omfattes av ikkespredningavtalene, mener Vestergaard.

Setter selvstyret i spill

Det store opposisjonspartiet, Inuit Ataqatigiit (IA) er av en annen oppfatning. IA er, for det første, motstander av all uranutvinning fra Grønland, av miljø- og etikkhensyn.

IA mener dessuten at avtalen setter hele selvstyreavtalen i spill, fordi den ikke avgrenses til uran alene, men omfatter alt som har med «dual-use» produkter og teknologi å gjøre.

Lederen i IA, Sara Olsvig, mener at dette gir regjeringen i København for vide fullmakter, og at selvstyret i Grønland, Naalakkersuisut, har bidratt til å svekke selvstyret. Til HNN har Olsvig tidligere sagt at;

«..hele kompetansen og avgjørelsen for å gi eksportlisenser skal ligge i Danmark – og da er selvstyreavtalen klart svekket». Hele notatet kan leses her.Seniorforsker Cindy Vestergaard ved Dansk institutt for internasjonale studier (DIIS), mener uranavtalen mellom Danmark og Grønland  kan være en fordel også dersom Grønland blir en selvstendig stat. (Foto: DIIS). Lederen av opposisjonspartiet Inuit Ataqatigiit, Sara Olsvig (under) er av en helt annen oppfatning. (Foto: IA)
Seniorforsker Cindy Vestergaard ved Dansk institutt for internasjonale studier (DIIS), mener uranavtalen mellom Danmark og Grønland  kan være en fordel, også dersom Grønland blir en selvstendig stat. Lederen av opposisjonspartiet Inuit Ataqatigiit, Sara Olsvig, (under) er av en helt annen oppfatning. (Foto:  DIIS og IA).

Tags