Danmark vil ha mer av Arktis

Danmark øker sine territorielle krav i Arktis.
Danmark gjør nå krav på over 400.000 kvadratkilometer av området rundt Nordpolen. Det dobbelte av tidligere planer.

Danmark gjør nå krav på over 400.000 kvadratkilometer av området rundt Nordpolen. Det dobbelte av tidligere planer. Årsaken er at Canada i desember brøt en avtale om deling av havområdet mellom de to landene.

Avtalen skulle fordele havområdet mellom de to, etter en allerede fastsatt grense. Havområdet skulle deles midt mellom Grønland og Canada. Canada skal ha trukket seg fra avtalen rett før den formelt skulle godkjennes hos FNs Havrettskommisjon. Grunnen til avtalebruddet skal ifølge canadiske myndigheter være at de fortsatt holder på med undersøkelser av havbunnen i området.

Ikke hele sannheten?

Dette skal ifølge den danske avisen Information ikke være hele sannheten. Avisen skriver at kilder de har vært i kontakt med forteller at Canada arbeider med å utvide sine territorielle krav i området, utover det som var den opprinnelige avtalen.

- At canadierne nå utvider sine krav om havområder rundt Nordpolen, gjør at vi også må endre våre territorielle krav sier Grønlands regjeringssjef Aleqa Hammond til Information.

Etter at Canada trakk seg fra avtalen vil Danmark, sammen med Grønland stille krav til FN om at hele 400.000 kvadratkilometer av havbunnen tilfaller Danmark. Dette er det dobbelte av hva som tidligere var planlagt. 

Denne informasjonen kommer frem i en ny bok, "Balladen om Grønland", skrevet av den danske journalisten og forfatteren Martin Breum, 

Retten til ressurser 

I takt med at isen i området smelter, handler striden i hovedsak om hvem som har rett på eventuelle olje, gass og mineralforekomster på havbunnen.

Grønland har i dag retten til alle potensielle ressurser på grønlandsk territorium. De gjør nå sammen med Danmark krav på et større området som strekker seg langt inn i Canadas interessesfære.

- For Grønland er det viktig at det ikke bare er Canada som bestemmer hvor grensene skal gå sier Hammond.

 

Det er derimot ikke opp til FNs havrettskommisjon og avgjøre hvem som tilslutt får rettighetene til havbunnen rundt Nordpolen. Gjør to eller flere nasjonen krav på samme område skal det avgjøres gjennom forhandlinger nasjonene imellom. 

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: