Danmark forbedrer overvåkningsmuligheter i Nord-Atlanteren

Fregatten Peter Willemoes i Godthåbsfjorden, Grønland i 2019. Det var første gang en av Sjøforsvarets store fregatter var tilstede i Arktis. (Foto: 2. eskadre / Det danske Forsvaret). 

Danmark vil forbedre overvåkingen av Nord-Atlanteren og Arktis ved hjelp av fregatter. 

Det er relativt nytt at Danmark sender fregatter til Nord-Atlanteren og farvannene omkring Færøyene, Island og Grønland, skriver det danske Forsvaret. 

Fregatten Peter Willemoes' tokt i havområdene ved Grønland i 2019 var første gang en av det danske sjøforsvarets store fregatter var tilstede i det arktiske området. 

Tidligere denne måneden opererte også den danske fregatten Absalon i Nord-Atlanteren ved Færøyene. 

Fregattene har sensorer og radarer med lengre rekkevidde, som betyr at man kan se lengre, oppdage flere skip og fly, samt overvåke et mye større område enn inspeksjonsfartøyene som normalt patruljerer disse farvannene. 

Det danske forsvaret skriver at toktet denne måneden blant annet var en forberedelse til en framtid hvor Absalon og andre fregatter skal utstyres til å kunne finne ubåter eller styrke luftovervåkingen i området.

Tidligere i høst ble Absalon-klassen omklassifisert fra såkalte støtteskip til ASW-fregatter. Etter hvert vil de “nye” fregattene bli bedre utrustet til å finne og bekjempe ubåter.

Les også

Økt innsats

Som High North News tidligere har skrevet om, har dansk forsvars- og sikkerhetspolitisk satsning i Arktis økt i takt med at stormaktene viser interesse for regionen og Grønland.

På spørsmål om hvorfor vi stadig ser en sterkere militær – og sikkerhetspolitisk satsning fra Danmark i Arktis, har det danske Utenriksdepartementet tidligere henvist til stigende interesse for regionen fra mange sider og at det derfor er helt avgjørende, at Kongeriket forholder seg proaktivt til den nye situasjonen.

– Vi skal sikre den nødvendige tilstedeværelsen i Arktis i lys av utviklingen. Og skape et bedre situasjonsbilde i regionen, skrev dansk UD i en e-mail til avisa tidligere i høst.

I 2019 annonserte den danske regjeringen at de ønsker å bruke 1,5 milliarder danske kroner til en kapasitetspakke i Arktis for å styrke Forsvarets oppgaveløsning i regionen og Nord-Atlanteren, særlig innen overvåking og tilstedeværelse. 

Les også

Nøkkelord