Charterfondet får godkjenning for to nye år

Nord-Norge har severdigheter i kø, ressurser og muligheter. Men finnes egentlig Nord-Norge? (Foto: Dagny Margrete Oren/NordNorsk Reiseliv)
Støtteordningen for charterreiser til Nord-Norge, det såkalte charterfondet, kan forlenges sier ESA.

Støtteordningen for charterreiser til Nord-Norge, det såkalte charterfondet, kan forlenges sier ESA. 

Charterfondet skal bidra til økt bruk av flyplasser i Nord-Norge i lavsesongen, og med det bidra til å styrke utviklingen av reiselivet i landsdelen. Fondet dekker deler av kostnadene for turoperatører som setter opp charterfly til Nord-Norge, noe som reduserer den økonomiske risikoen for operatørene. 

ESA godkjente støtteordningen for tre år i juli 2013, men oppstarten ble forsinket, og fondet ble ikke operativt før i oktober 2014. 

Etter forespørsel fra norske myndigheter har ESA nå akseptert at ordningen kan forlenges med to år, ut oktober 2017. Det vil gi norske myndigheter et godt nok grunnlag til å vurdere effekten av støtteordningen, om det bidrar til å utvikle reiselivsnæringen og om det igjen bidrar til å motvirke fraflytting. 

Tags