Canada vil ikke utsette seismikk i Baffinbukta

Baffin Bay. (Google maps)

Canadas minister for urfolksspørsmål og utvikling i nord avviser å utsette seismiske undersøkelser i Baffinbukta til etter gjennomføring av en miljøvurdering av området.

Bernard Valcourt, som er statsråd for Aboriginal Affairs & Nord Development Canada (AANDC), har avslått anmodningen fra Nunavuts marine råd om utsettelse av seismikkskyting. Rådet mener man bør vente til etter at Valcourts eget departement skal fullføre en strategisk miljøvurdering av det aktuelle området.

Ser ikke behov

«Jeg ser hverken behovet for, eller nytten av, å sette seismikkskytingen på vent mens miljøvurderingen pågår», skriver Valcourt i et brev den 10. juni, forteller Nunatsiaqonline.

Tvert imot, mener Valcourt, at noe seismisk virksomhet kan gi AANDC verdifull informasjon til arbeidet med vurderingen.

Voldsom motstand

Som i Norge har planene om seismikkskyting utenfor kysten vakt voldsom motstand, ikke minst i lokalsamfunnene. Minst sju av lokalsamfunnene rundt Baffinbukta har sagt at de ikke ønsker denne virksomheten.

Fiske og fangst

Motstanden bunner blant annet i hensyn til sjøpattedyr og at aktiviteten vil utgjøre en seriøs trussel mot tradisjonell inuitisk fiske og fangst.

I år er det planlagt å gjøre seismiske undersøkelser over 30 000 kilometer utenfor kysten av Øst-Canada, inkludert Labradorhavet og sørøstlige Grand Banks.

Bernard Valcourt, minister for urfolk og utvikling i nord, Canada.
Bernard Valcourt, minister for urfolk og utvikling i nord, Canada.

Tags