Campus Helgeland: Et forbilde på samarbeid

I høst er det omkring 800 studenter tilknyttet Campus Helgeland. Foto: Campus Helgeland
Campus Helgeland i Mo i Rana er siden åpningen høsten 2013 blitt en smeltedigel for utdanning, forskning og utvikling og et glimrende eksempel på samarbeid i praksis.

Campus Helgeland i Mo i Rana er siden åpningen høsten 2013 blitt en smeltedigel for utdanning, forskning og utvikling og et glimrende eksempel på samarbeid i praksis.

I praktbygget på 13.000 m2 er Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Nesna (HiNe) samlokalisert med bl.a. Kunnskapsparken Helgeland, utviklingsselskap, næringsforening, bedrifter, universitets-, fylkes- og kommunebibliotek, karrieresenter, opplæringskontor og funksjoner for Rana kommune og Nordland fylkeskommune.

Campus Helgeland skal være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og et nasjonalt forbilde for samhandling mellom utdanning og arbeidsliv.

Samarbeidet gir stor gevinst

Samarbeidet har gitt stor gevinst allerede første år med stor vekst i antall studenter, etablering av forskningssenter og nye studier som blant annet bachelor ingeniørutdanning og MBA i Teknologiledelse. I tillegg er det bygd opp et aktivt vekstmiljø med kunnskapspark, utviklingsselskaper og bedrifter som bidrar til tett kobling mellom utdanning, forskning og arbeidsliv. 

Ved å samle kompetanse- og utviklingsmiljø har vi fått en effektiv arbeidsdeling, bedre utnyttelse av ressursene og et attraktivt miljø. Det tilbys et bredt utvalg faste studier på bachelor- og masternivå som økonomi- og ledelse, IKT- og mediefag, sosialt arbeid, sykepleie, lærerutdanning, ingeniørfag i regi av UiN, HiN og HiNe, samt kurs og opplæring skreddersydd behovet i næringsliv og offentlig sektor. I tillegg har Høgskolen i Harstad og Universitetet i Tromsø samlingsbaserte studier i bygget.

Høsten 2014 er det om lag 800 studenter (400 heltid og 400 deltid), fem PhD-stillinger og i tillegg 140 personer som har Campus Helgeland som arbeidssted.

Det gode samarbeidet vi har med næringslivet skal styrkes ytterligere for å sikre at utdanning og forskning har høy relevans og bidrar til økt verdiskaping, nærings- og samfunnsutvikling.

Helgeland skaper store verdier for Norge
Helgeland er en region i Nordland med rike naturressurser og store muligheter. Regionen er motor i Nord-Norge og av vesentlig nasjonal betydning innen industri, kraftproduksjon, havbruk og olje/gass. Samtidig er regionen vertskap for flere betydelige statlige virksomheter. Helgelandsregionen skaper store eksportverdier for Norge til tross for en svært beskjeden satsing på utdanning og forskning. Nøkkelen til videre vekst ligger i satsing på kompetanse, både for å styrke eksisterende bedrifter og for å skape nye.

Satsingen på utdanning og forskning på Helgeland må styrkes betydelig uavhengig av fremtidig struktur på høyere utdanning.

I dag har UiN, HiNe og HiN om lag 120 utdannings- og forskningsansatte og 1600 studenter på Helgeland. En naturlig målsetning i løpet av noen år bør være 200 utdannings- og forskningsansatte og 2000 studenter. I tillegg bør administrasjonene styrkes. Dette krever stor innsats fra oss i Nordland.

Rana kommune har investert 300 millioner i Campus Helgeland, og kunnskapsaktører og næringsliv har investert titalls millioner i oppbygging av innhold. Det kreves også nasjonal politisk vilje til å styrke rammebetingelsene for utdanning og forskning i regionen. Det er behov for tildeling av flere studieplasser, stipendiatstillinger og midler til å utvikle nye studietilbud som per i dag ikke finnes i regionen eller fylket, og som trengs i arbeidslivet.

Helgelands konkurransedyktige næringsliv og en sterk vilje til samarbeid om kompetanseutvikling er et godt grunnlag for videre vekst.


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: