"Bygger ned Finnmark"

Finnmark Ap mener den blåblå regjeringen gjennomfører en storstilt nedbygging av Finnmark.


– Omstillingsiveren regjeringspartiene legger for dagen,  har som konsekvens at viktige institusjoner og virksomheter plassert i Finnmark, blir flyttet ut av fylket, hevder partiet i en uttalelse fra et møte der ordførerkandidatene mobiliserte foran kommune- og fylkestingsvalget, skriver Altaposten.

Noen av de eksempler partiet brukte for å underbygge sitt poeng om at Finnmark tappes:

  • Mattilsynet lar lagt ned regionkontoret.
  • I Kystverket foregår det prosesser der partiet frykter tapte arbeidsplasser.
  • Fiskeridirektoratet er tenkt effektivisert gjennom nedbygging.
  • Det er sannsynlig at regjeringa vil «effektivisere og modernisere» også andre statlige virksomheter i Finnmark bort fra fylket.