Business Index North: Synkende folketall og lav utdanning

Dean Erlend Bullvåg of Nord University Business School presents recent figures from Business Index North (Photo: Trine Jonassen).
Folketallet synker i nord, og befolkningen blir stadig eldre. Kombinert med lavere utdanning er dette vesentlige utfordringer.

 

Folketallet synker i nord, og befolkningen blir stadig eldre. Kombinert med lavere utdanning er dette vesentlige utfordringer.

Business Index North (BIN) analyserer åtte nordlige regioner i Norge, Sverige og Finland samt to regioner (Murmansk og Arkhangelsk) nord i Russland. BIN analyserer den sosio-økonomiske utviklingen i regionen, og avdekker hvilke hindre og hvilke muligheter som peker seg ut for utviklingen i det aktuelle området.

Befolkningsbekymring

Den andre utgaven av BIN, som ble presentert ved Nord universitet i dag, viser igjen at det er befolkningsutviklingen som er den største bekymringen i nord. Befolkningstallet i regionen, inkludert Murmanskområdet, har sunket med 3,7 prosent i perioden 2007 til 2016.

Samtidig viser rapporten at befolkningen eldes sterkt. Gruppen 65 + har vokst med over 13 prosent, samtidig som gruppen mellom 0 og 19 år er redusert med 7,5 prosent, årsgruppen 20 til 39 har gått tilbake med nesten sju prosent, mens gruppen mellom 40 og 65 er redusert med knappe fire prosent i samme periode.

Utdanningsnivå

Projektkoordinator ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Andrey Mineev, peker videre på at forskjellene i utdanningsnivå er betydelig mellom BIN-området og gjennomsnittet for landene.

Innenfor høyere utdanning ligger gruppen menn på 20 til 59 år fem prosent under landsgjennomsnittet i de nordiske landene, mens tallet for kvinner er tre prosent.

På inntektssiden viser BIN-rapporten at disponibel inntekt er lavere i alle BIN-regionene – unntatt Murmansk – igjen sammenlignet med landsgjennomsnittene.

Arbeids- og næringsliv

Rapporten viser til en viss bedring når det gjelder sysselsettingsgraden i BIN-områdene, men den preges likevel av tap av arbeidsplasser innenfor gruveindustrien, bergverk, jord- og skogbruk og fiskeriene, og med økning av sysselsettingen innenfor helse- og sosialsektoren, eiendomshandel, forsknings og utvikling, reiseliv og byggebransjen.

God bredbånddekning

Business Index North påpeker at bredbåndekningen er ganske god i de nordiske landene; 95 prosent av husholdningene har tilgang til bredbånd, mens den er på 75 prosent i de russiske regionene.

Det er imidlertid en svakhet at de nordlige rejionene ikke har direkte bredbåndforbindelse via sjøkabel til resten av Europa eller Nord-Amerika.

Mange anbefalinger

Utdanning, arbeid, levekår, livskvalitet og infrastruktur, inkludert samferdsel og digitalisering – dette er nøkkelpunktene for å kunne stabilisere og helst øke befolkningstallene i nord.

BIN anbefaler flere tiltak som bør koordineres mellom landene i regionen. Ikke minst på utdanningssiden.

Her bør man analysere nærings- og arbeidslivets behov og muligheter innenfor helse-, reiseliv og bygning ytterligere. Videre bør man fortsette stimulering av innovasjonspotensialene i regionen og fremskaffe nødvendig nasjonal support til selskaper i nord – ikke minst innenfor finansiering.

Nordlige sjørute

På transportsiden fremhever BIN at de mulighetene som åpnes gjennom økt bruk av den nordlige sjøruten (nord for Russland til Asia) må både følges nøye og stimuleres.

Her må man se hele infrastrukturen i regionen under ett, inkludert Finlands arbeid med jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes og den digitale infrastrukturen i området.

Et informasjonsverktøy

-Målet med Business Index North er å skape et kunnskapsbasert og systematisk informasjonsverktøy for bedrifter, akademikere, regjeringer og myndigheter og media i de arktiske landene, sier dekan ved Handelshøgskolen og leder av BINs styregruppe, Erlend Bullvåg.

Rapporten inneholder data om levevilkår i områdene i Norge, Sverige, Finland og regionene Murmansk og Arkhangelsk i Russland.

Indexen er delt opp i forskjellige bolker; Folketall etter alder, utdanning/kjønn, forventet levealder, inntekt og sysselsetting, vekst, innovasjon, næringsliv, sjøfart, utbygging av bredbåndsnett og anbefalinger for fremtiden.

Bidragsytere til BIN


Alexandra Middleton, Assistant Professor, University of Oulu,
Anders Hersinger, Professor, Luleå University of Technology
Andrey Bryksenkov, Deputy Director of representative office Russian State, Hydrometeorological University in Moscow
Andrey Mineev, Researcher, High North Center at Nord University Business School
Bjørn Gunnarsson, Associate Professor, Nord University Business School
Elena Dybtsyna, Associate Professor, Nord University Business School
Erlend Bullvåg, Dean, Nord University Business School
Jaakko Simonen, Professor, University of Oulu
Ossi Pesämaa, Associate Professor, Luleå University of Technology
Peter Dahlin, Assistant professor, School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University
Sergey Balmasov, Head of the NSR Information Office in Murmansk, Center for High North Logistics
Sissel Ovesen, Senior Advisor, Bodø Science Park

Nøkkelord