Brudd i fiskeriforhandling mellom EU og Norge

Torsketråler
Hver høst forhandler Norge og EU om en bilateral fiskeriavtale for det kommende året. (Arkivfoto: Stein Harris Olsen, Nofima)

Fiskeriforhandlingene mellom EU og Norge er satt på pause etter at partene nok en gang ikke klarte å bli enige om en felles avtale. – Norge har ikke flyttet seg en meter i forhandlingene, sier Michael Andersen i Den Danske Fiskeriforening.

Det skal være stor misnøye med de norske forhandlingsposisjonene i arbeidet med en ny fiskeriavtale med EU for 2023. Fishing Daily skriver at forhandlingene stoppet opp fredag 13. januar, og blir neppe gjenopptatt før i slutten av januar.

Hver høst forhandler Norge og EU om en bilateral fiskeriavtale for det kommende året. Avtalen omhandler utveksling av fiskekvoter og tilgang til fisk i hverandres soner, samt forvaltning av felles fiskebestander i Skagerrak.

Flere problemer skal fortsatt være uløste etter at forhandlingene ble avsluttet i desember i fjor, for å gjenopptas på nyåret. Nå melder det britiske fiskeribladet at partene sannsynligvis vil gå over til en femte forhandlingsrunde. Norge skal ikke ha godtatt noen av EUs forslag.

Går med tap

I mellomtiden går EUs bomfiskeflåte med tap, for uten en fiskeriavtale på plass for 2023, er EUs fiskefartøy i praksis utestengt fra norske fiskefelt de tradisjonelt fisker i. Norske båter har heller ingen tilgang til å fiske i territorialfarvannet til EUs medlemsland.

Det skal være en rekke saker som Norge ikke går med på.

Norge har ikke flyttet seg en meter i forhandlingene.
Sjefkonsulent i Danske Fiskeriforening, Michael Andersen

EU, og spesielt Danmark og Irland, reagerer på manglende norsk kompromissvilje, og sier det gjenstår mange uavklarte spørsmål. Et av punktene Irland reagerer på er et norsk ønske om en kvote på 450 000 tonn kolmule i irske farvann, i bytte mot 60 tonn torsk fra det norske Arktis. En avtale irske fiskere sier de ikke vil tjene på.

Representanter fra Irlands fiskeprodusenter og foredlere har vært i Brussel for å presse EU-kommisjonen til ikke å kapitulere uten at Norge gir noe tilbake til Irland i retur.

– Lei

Et annet problem for EU er at Norge blant annet krever at grensen for hvor stor andel av felleskvotene som kan fiskes i norske farvann senkes.

Sjefkonsulent i Danske Fiskeriforening, Michael Andersen, har fulgt forhandlingene og sier at fiskeriforeningen er lei av den norske holdingen.

– Norge har ikke flyttet seg en meter i forhandlingene, selv om EU har kommet med forslag til kompromisser, sier Andersen til Fishing Daily.

Bjørnar Skjæran
Fiskeriminister Bjørnar Selnes Skjæran (A). (Foto: Trine Jonassen)
Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (A). (Foto: Trine Jonassen)

Dyre uker

Ellers er danskene lite fornøyd med at det ikke er noen avklaring rundt deres tilgang til norske farvann. Den danske flåten har vært stengt ute fra tradisjonelle fiskeområder på steder som Skagerrak siden 1. januar i fjor.

– Dette er noen veldig dyre uker for dansk fiske når vi ikke har tilgang til fiske i norske farvann, sier Michael Andersen.

Andre forhold som skaper problemer er torskekvoten i Svalbardsonen og forbudet mot bomtrål i norske farvann, som ble innført i starten av oktober 2022.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) sa til Fiskeribladet i desember i fjor, at det hadde vært enklere for begge parter, og spesielt for fiskerinæringen i EU, som er avhengig av tilgang til fiske i norske farvann, om det forelå en avtale klar før årsskiftet.

– Det kunne vi ikke gjøre, sa Skjæran.

I stedet møttes partene møtes igjen 5. januar for å fortsette forhandlingene, som nå har brutt sammen.

High North News har bedt Norges delegasjon til EU om en uttalelse, uten hell.

Les også:

Nøkkelord