Britene vil trå varsomt i nord

Briter har vist stor interesse for nordområdene tidligere. Her fra Franklin-ekspedisjonen i 1845 - en ekspedisjon som gikk sørgelig galt. Alle de 129 medlemmene omkom av ennå uklare grunner. Bilde fra Wikimedia Commons.

-Vi har stor interesse av hva som skjer i nordområdene, men må samtidig være forsiktige så det ikke oppfattes som vi blander oss i andre lands indre anliggender.

Det sier lord Robin Teverson i det britiske overhuset (House of Lords) til The Arctic Journal. Teverson er leder i en nylig nedsatt komite i overhuset. Den nye komiteen, The Arctic Committee, skal samle kunnskap som så skal legges frem for underhuset for videre behandling i mars neste år.

Ikke overstyre noen

-Vi kan ikke overstyre noe eller noen, og det er viktig at vi forsikrer om at Storbritannia kan gjør hva vi kan for å støtte internasjonale organisasjoner og myndighetene i nordområdene, sier Teverson.

Han understreker at Storbritannia ikke er en arktisk nasjon, men likevel har stor interesse av hva som skjer i nord.

Allmenn interesse

-Vår involvering er del av en større, allmenn, interesse. Det som skjer i nordområdene vil påvirke også våre interesser i utenrikspolitikken, sier lorden.

Han mener det absolutt er mulig også for en ikke-arktisk nasjon å engasjere seg i området uten å trå over noen grenser.

Uvanlig forsiktige

-Vi er forsiktige – nesten uvanlig forsiktige – for ikke å bli oppfattet som om vi legger oss opp i andres indre anliggender. Men det er områder som vi opplever som viktige, og der vi mener at vårt land kan gjøre en internasjonal innsats, sier lord Teverson.

Tags