Brende: - Vil lytte til OECDs anbefalinger

Utenriksminister Børge Brende måtte lese High North News før han kunne kommentere OECD-rapporten som ble presentert i Paris i dag. Men han vil diskutere innholdet med fylkeskommunene i nord. (Foto: Arne F. Finne)
- Hvis vi kan forbedre politikken i nord gjennom mer og bedre koordinering, skal jeg være den første til å ta en diskusjon om det.

- Hvis vi kan forbedre politikken i nord gjennom mer og bedre koordinering, skal jeg være den første til å ta en diskusjon om det.

Utenriksminister Børge Brende kom til konferansen Agenda Nord-Norge i Alta i dag med manuset fullt av lovord om utviklingen – og utviklingsmulighetene - i nord.

- Vil studere rapporten nøye

Tidligere på dagen har OECD presentert sin rapport om utviklingspotensialet i nord – og ikke minst pekt på at det er for dårlig koordinering mellom de ulike aktørene og politiske nivåene i nord og i Norge.

- Hvis man gjennom bedre koordinering, både mellom departementene og med de ulike fylkeskommunene, og kan bli enda mer målrettet i nordområdepolitikken, så er det innspill som jeg nå vil studere nøye, sier Børge Brende til High North News.


Måtte lese HNN

Før han kommenterte OECD-rapporten, som ble lagt frem i Paris i dag, måtte utenriksministeren lese seg opp – gjennom HNNs artikler om rapporten. Etterpå ville han på ingen måte avvise at det kan finnes bedre måter å gjøre tingene på – selv om mye er bra allerede.

- Vi har lykkes med mye i nord, veksten er høyere enn resten av landet, det er lavere arbeidsledighet, men vi har ingen garanti for at det kommer til å være slik i all fremtid, hvis vi ikke lykkes godt i verdiskapingspolitikken.


Perspektivet er endret

- Er staten også villig til å gi fylkeskommunene større innflytelse – slik rapporten også tar til orde for?

- For det første synes jeg det er bra at det perspektivet jeg vokste opp med, på -80-tallet, og begynte i politikken, om at nordområdene måtte subsidieres, at man måtte kompensere folk for å bo der, nå er snudd.
Nå er det i nord vi ser at det er sterkere vekst og verdiskaping – og et enormt potensiale.

- Men lytter man godt nok til nord – i sør?

- Det er vel litt avhengig av ørene som hører, eller øynene som ser. Jeg mener at nordområdene og hele Arktis har mye større oppmerksomhet nå enn for bare 10 – 15 år tilbake. Og det gjelder jo ikke bare i Norge, men globalt, sier utenriksministeren. 


Vil diskutere 

Brende presiserer at man nå ser en enorm interesse rundt nordområdene og de ressursene som er i nord.

- Nå er det viktig at vi gjør det riktig, altså at når man skal utnytte ressursene, ikke minst havet og den blå økonomien, at man har tunga rett i munnen. Man må balansere dette med vekst og utvikling, også ved å ta vare på økosystemet, og der mener jeg vi har vært dyktige i Norge.

Når det gjelder dette med å koordinere enda bedre, mellom fylkeskommunene og de sentrale myndighetene, så tror jeg det er viktig nå å gjennomgå denne OECD-rapporten og se hva det konkret vises til. Og hvis det er et forbedringspotensial her, så er jeg den første til å være villig til å ta en diskusjon om det, sier Børge Brende.

Se også: Fylkespolitikerne i nord mener rapporten er en anerkjennelse av det arbeidet som gjøres på fylkespolitisk nivå. Nøkkelord