Brende tror på et arktisk eventyr

Utenriksminister Børge Brende fotografert under åpningstalen på Arctic Summit 2015 som arrangeres ved Bristol hotell i Oslo i dag. Til venstre: politisk redaktør i nyhetsmagasinet The Economist, James Astill. (Foto: Hege Eilertsen)
Oslo: - Jeg tror, hvis vi ser på Arktis i et bredt perspektiv, at det arktiske eventyret bare så vidt har begynt, uttalte utenriksminister Børge Brende (H) da han åpnet Arctic Summit 2015 i dag. Han tror - blant annet - at det ligger store muligheter i fiskeriene.

Oslo: - Jeg tror, hvis vi ser på Arktis i et bredt perspektiv, at det arktiske eventyret bare så vidt har begynt, uttalte utenriksminister Børge Brende (H) da han åpnet Arctic Summit 2015 i dag. Han tror - blant annet - at det ligger store muligheter i fiskeriene.

Er de kommersielle investeringsmulighetene i Arktis oversolgt, og interessen en boble som er i ferd med å sprekke? Dette er spørsmålet som det britiske nyhetsmagasinet The Economist stiller i dag på dagskonferansen Arctic Summit 2015.

Arrangementet samler alt fra internasjonale politikere til ambassadører, urfolksgrupper, frivillige organisasjoner - og sist – men ikke minst; en rekke næringslivsaktører.


En fredelig arena - i dag

Den norske utenriksministeren holdt åpningstalen, etter en kort innledning fra The Economist's politiske redaktør James Astill. I et drøyt kvarter snakket Brende om Norges syn både på den nåværende og fremtidige utviklingen i Arktis, og hvordan regjeringen planlegger å oppnå de sentrale målene i Norges nordområdepolitikk.

Et sentralt spørsmål på Arctic Summit 2015 er om synkende oljepriser, og den økte politiske spenningen mellom Russland og Vesten, vil påvirke samarbeid og utvikling i regionen:

- Vårt mål er å se til at det ikke skjer, sier Brende, og viser til årevis med fredelig samarbeid i nordområdene.

- La oss håpe det fortsetter slik, legger han til.

- Vi har en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa på grunn av Russland, og våre sanksjoner er identiske med EU’s, oppsummerer han, før han legger til at internasjonal lov er grunnlaget for fred.  

- Og der kan vi ikke kompromisse.

- Ansvaret for å forbedre forholdet ligger hos Moskva, sier Brende, før han legger til at sanksjonene kan bli langt strengere dersom Russland går til nye, drastiske steg.Tror ikke på ny Suez-kanal

Den økonomiske utviklingen i Arktis er viktig for den norske regjeringen, og utviklingen bør støtte seg både på nåværende vitenskap og fremtidig forskning, mener ministeren.

- Det er en økende interesse for regionen, det ser vi også på oppmøtet her, sier han.

Hva nordøstpassasjen gjelder, har ikke utenriksministeren noen tro på at den vil bli «den nye Suez-kanalen»:

- Men det endrer ikke det faktum at den har potensiale, sier han.

På konferansen i dag er ikke bankanalytikere veldig optimistiske på olje- og gassindustriens vegne, når det kommer til fremtidige inntjeningsmuligheter i Arktis. Der har anslagene vært for optimistiske, mener blant annet DNB.

- Det å planlegge for olje og gass er alltid en krevende prosess, sier utenriksministeren, før han igjen trekker inn turisme og forretninger basert på kunnskap:

- Nordlyset trekker mange, men det gjør også opplysthet, sier han og snakker om alt forskningsskipet «Lance», innhenting av nye forskningsdata om is, og klimaendringenes betydning: 

- Man må ikke være økonom for å se at kostnadene ved ikke å handle på disse endringene blir større enn om vi handler, sier utenriksministeren.


Har tro på fiskeriene 

- Fokuset på klimaet må ikke reduseres, sier han, og legger til;

- Oljeprisene går opp og ned, men ressursene går ingen steder. De ligger der, konkluderer han.

Utenriksministeren mener samarbeidet i Arktisk råd blir viktig, også i fortsettelsen, når USA om en drøy måned tar over formannskapet fra Canada.

- Mulighetene i Arktis er så mye mer enn olje og gass, minner Brende om, og peker blant annet på fiskerinæringen og turisme.

- Den økonomiske veksten i Norge er større i nord enn i resten av landet, eksemplifiserer han, foran de par tre hundre deltagerne i en av storsalene på Bristol hotell.

Kunnskap, samarbeid, respekt og bærekraftig utvikling er det som må ligge i bunn for den videre utviklingen i Arktis, mener ministeren. Både for Norges del, og for de andre arktiske statene.

- Bærekraftig utvikling er viktig, og det er en utfordring og et ansvar den norske regjeringen tar alvorlig, sier Brende.  

Halvveis ut i dagskonferansen Arctic Summit 2015 oppsummerer The Economist’s politiske redaktør James Astill det overhengende spørsmålet slik:

- Det vil bli mindre økonomisk utvikling i Arktis enn ventet, og den vil gå senere enn mange har sett for seg.  

Tags